การกำจัดก้นบุหรี่บนเกาะเต่า

Share

ดูแลชายหาดเกาะเต่าให้สะอาด ปราศจากก้นบุหรี่

แม้ว่าการเคลื่อนไหวรณรงค์ห้ามใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติกได้รับความสนใจจากกระแสหลักมากขึ้นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก้นบุหรี่ถือเป็นมลพิษที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทร ทะเลและแม่น้ำของเรา

คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างบุหรี่ที่ถูกทิ้งลงบนถนน กับอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ตลอดจนระบบนิเวศในมหาสมุทรทั้งหมดของเรา

เนื่องจากระบบการเชื่อมโยงของน้ำในโลกนี้ มีความเชื่อมโยงถึงกันหมด ทำให้มีก้นบุหรี่อีกมากที่รอเวลาให้น้ำพัดพาไหลลงสู่มหาสมุทร ซึ่งมีจำนวนมากกว่าการที่ก้นบุหรี่ถูกทิ้งลงจากเรือหรือจากชายหาดโดยตรงเสียอีก

เมื่อก้นบุหรี่ไหลลงสู่น้ำ สารเคมีที่มีในก้นบุหรี่จะถูกชะล้างแล้วกลายเป็นสารพิษทำลายสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสัตว์ทะเลและพืชในทะเลโดยตรง

และแน่นอนว่ายังมีก้นบุหรี่อีกจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกทิ้งในที่ที่เหมาะสม

Cigarette Butt Beach Clean Challenges Koh Tao
Cigarette Butt Beach Clean Challenges Koh Tao

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับก้นบุหรี่

  • ในแต่ละปี มีการจำหน่ายบุหรี่มากกว่า 6 ล้านล้านมวนทั่วโลก
  • มีการประมาณว่าโดยเฉลี่ยแล้ว บุหรี่มากกว่า 1 ในทุกๆ 3 มวนจะถูกทิ้งลงบนถนนตามชายหาด ในรางหรือท่อน้ำและสวนสาธารณะ
  • องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่า มีขยะระหว่าง 340 ถึง 680 ล้านกิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถูกทิ้งทั่วโลกในแต่ละปี

สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคืออะไร? สารเคมีอะไรอยู่ในตัวกรองบุหรี่ที่มีพิษร้ายแรง?

  • ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ระบุสารเคมีในก้นบุหรี่ที่เป็นพิษมีมากกว่า 7,000 ชนิด รวมถึงสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม
  • มีรายงานการประมาณว่ากว่า 40% ของขยะทั้งหมดที่พบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นก้นบุหรี่ ซึ่งเป็นขยะที่มีพิษ เริ่มจากที่ถนน ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ มหาสมุทรและแหล่งน้ำต่างๆ
  • ตัวกรองก้นบุหรี่ทำจากเซลลูโลสอะซิเตต Cellulose acetate ซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้เวลานานกว่าหลายสิบปีในการย่อยสลาย

ประเภทของมลพิษที่เกิดจากก้นบุหรี่

ก้นบุหรี่มีสารพิษหลายชนิด ได้แก่ นิโคติน สารหนู สารตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง โครเมียม เอทิลฟีนอลและโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

เมื่อสารพิษเหล่านี้ถูกชะล้างในน้ำ จะก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษและส่งผลกระทบต่อทุกคน ทุกสิ่งที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกเส้นทางน้ำเหล่านั้น

สิ่งนี้ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศทางทะเลทั้งหมด รวมถึงพืชและมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด

ผลกระทบร้ายแรงจากสารพิษของก้นบุหรี่ก่อให้เกิดมลพิษต่อมหาสมุทร แม่น้ำและลำธาร ถูกนำมาเน้นยำ ใช้ประกอบในงานวิจัยปีพ.ศ. 2554 เกี่ยวกับความเป็นพิษของก้นบุหรี่ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล

การศึกษาของมหาวิทยาลัยซานดิเอโก (San Diego University) พบว่า ก้นบุหรี่เป็นพิษอย่างรุนแรงต่อปลาทะเลและปลาน้ำจืด

นอกจากนี้การศึกษาเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าก้นบุหรี่ที่สูบแล้วและมียาสูบเหลืออยู่บางส่วนเป็นพิษต่อปลา โดยเฉลี่ยความเข้มข้นของสารพิษในก้นบุหรี่อยู่ที่ หนึ่งชิ้นต่อน้ำหนึ่งลิตร

ก้นบุหรี่ที่สูบแล้วและไม่มียาสูบตกค้างพบว่า มีความเป็นพิษระหว่างก้นบุหรี่ 2 ถึง 4 ชิ้นต่อน้ำหนึ่งลิตร ไส้กรองที่ยังไม่สูบมีความเป็นพิษที่ความเข้มข้นระหว่างก้นบุหรี่ 5 ถึง 13 ชิ้นต่อน้ำหนึ่งลิตร

เรื่องนี้ได้ถูกจัดการอะไรไปแล้วบ้าง?

หน่วยงานของรัฐบางแห่งทั่วโลก ได้พยายามใช้มาตราการมีโทษปรับ หากทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้น แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อก้นบุหรี่จำนวนมหาศาลที่ลงเอยในมหาสมุทรของเราเท่าไหร่นัก

และยังมีกฎหมายที่ครอบคลุมถึงการผลิตและการกำจัดก้นบุหรี่ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ มีคำสั่งใหม่ของสหภาพยุโรปในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษพลาสติกซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

และนี่เป็นครั้งแรกที่สหภาพยุโรปได้กล่าวถึงปัญหามลพิษพลาสติกในทางน้ำว่าเป็นปัญหาเฉพาะทางและปัญหาเชิงโครงสร้าง

แต่วัตถุประสงค์หลักคือการลดขยะในทะเล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้อง

“ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่เป็นขยะเกิดจากยาสูบที่ใช้แล้ว จำเป็นต้องลดการทิ้งก้นบุหรี่ที่มีพลาสติกลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง”

มาตรการกำกับส่วนใหญ่ จะต้องปฏิบัติโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2564 และจะมีการปรับใช้แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบกับผู้ผลิตเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทยาสูบมีความรับผิดชอบต่อขยะทั้งหมดที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองผลิตขึ้นมา

คำสั่งดังกล่าวยังเรียกร้องให้อุตสาหกรรมคิดค้นและพัฒนาทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับตัวกรองบุหรี่ที่ไม่มีพลาสติกและสารเคมี

Land Conservation - Beach Clean Koh Tao
Land Conservation – Beach Clean Koh Tao

กิจกรรมการกำจัดก้นบุหรี่ Cigarette Butt Challenge

เมื่อเร็วๆนี้ Cigarette Butt Challenge ได้กลายเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อระดมคนทั่วโลกให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

กิจกรรมนี้มีแนวคิดที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา

เมื่อไหร่ที่คุณไปเดินเล่นให้เอาขวดไปด้วยและเก็บก้นบุหรี่ไว้ในขวดนั้น

จากนั้นถ่ายภาพและแชร์พร้อมกับติดแฮชแท็ค hastag เช่น #FillTheBottle หรือ #trashlesschallenge หรือเขียนภาษาฝรั่งเศส #megotchallenge

ในประเทศอังกฤษมีแคมเปญ #BintheButt และยังมีวิดีโอสั้นๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับปัญหาของก้นบุหรี่ให้สาธารณชนได้รับรู้

มีองค์กรต่างๆ เช่น โปรเจ็ค Cigarette Butt Pollution Project ที่ทำงานเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะก้นบุหรี่ สนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือแก่รัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนคนทั่วไป

และนี่คือสิ่งที่เราทำเกี่ยวกับมลพิษจากบุหรี่ที่ Black Turtle Dive

เราจัด Cigarette butt challenge สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 30 นาทีและยังเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Divemaster, Instructor และฝึกงานแบบ Conservation Internship ของเราด้วย

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ง่ายมาก คุณมีเวลาสามสิบนาทีในการหยิบก้นบุหรี่ให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ Black Turtle Dive บนชายหาด เราได้เตรียมถาดทรายเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งก้นบุหรี่สำหรับคนที่ไปชายหาดและสูบบุหรี่เสร็จแล้ว เพื่อเป็นที่รวบรวมและกำจัดก้นบุหรี่ก่อนที่พวกมันจะไหลลงสู่ทะเลของเรา