การกำจัดก้นบุหรี่บนเกาะเต่า

Share

ดูแลชายหาดเกาะเต่าให้สะอาดจากก้นบุหรี่

แม้ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อห้ามใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติกได้รับความสนใจจากกระแสหลักมากขึ้นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ก้นบุหรี่เป็นแหล่งมลพิษที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทร ทะเลและแม่น้ำของเรา

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างบุหรี่ที่ทิ้งลงบนถนนกับอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลตลอดจนระบบนิเวศในมหาสมุทรทั้งหมดของเรา

เนื่องจากระบบน้ำของโลกมีความเชื่อมโยงกันจึงทำให้มีก้นบุหรี่อีกมากหาทางลงสู่มหาสมุทรได้ดีกว่าการทิ้งลงบนเรือหรือชายหาด

เมื่อก้นบุหรี่ลงสู่น้ำ สารเคมีที่มีในก้นหรี่จะชะล้างแล้วทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสัตว์ทะเลและพืชในทะเล

ยังมีก้นบุหรี่อีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างดี

Cigarette Butt Beach Clean Challenges Koh Tao
Cigarette Butt Beach Clean Challenges Koh Tao

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับก้นบุหรี่

  • มีการจำหน่ายบุหรี่มากกว่า 6 ล้านล้านมวนทั่วโลกในแต่ละปี
  • มีการประมาณว่าโดยเฉลี่ยแล้วบุหรี่มากกว่า 1 ในทุกๆ 3 มวนจะถูกทิ้งลงบนถนนชายหาด ในทางน้ำและสวนสาธารณะ
  • องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่ามีขยะระหว่าง 340 ถึง 680 ล้านกิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถูกทิ้งทั่วโลกในแต่ละปี

สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคืออะไร? ที่กรองบุหรี่มีพิษขนาดไหน?

  • ตามที่องค์การอนามัยโลกระบุสารเคมีที่เป็นพิษมากกว่า 7,000 ชนิด รวมถึงสารก่อมะเร็งในมนุษย์ซึ่งเป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม
  • มีรายงานประมาณว่ากว่า 40% ของขยะทั้งหมดที่พบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นก้นบุหรี่ซึ่งเป็นขยะพิษและจะลงเอยที่ถนน ลงท่อระบายน้ำและลงสู่มหาสมุทรและแหล่งน้ำต่างๆ
  • ตัวกรองทำจากเซลลูโลสอะซิเตตซึ่งเป็นพลาสติกที่ใช้เวลาหลายสิบปีในการย่อยสลาย

ประเภทของมลพิษที่เกิดจากก้นบุหรี่

ก้นบุหรี่มีสารพิษ ได้แก่ นิโคติน สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง โครเมียม เอทิลฟีนอลและโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

เมื่อเข้าสู่ทางน้ำของเราจะก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษและส่งผลกระทบต่อทุกคนและทุกสิ่งที่อาศัยอยู่ในหรือนอกทางน้ำเหล่านั้น

สิ่งนี้ทำให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศทางทะเลรวมถึงพืชและมนุษย์

ผลกระทบร้ายแรงจากสารพิษของก้นบุหรี่ก่อให้เกิดมลพิษต่อมหาสมุทร แม่น้ำและลำธารมีในงานวิจัยปีพ.ศ. 2554 เกี่ยวกับความเป็นพิษของก้นบุหรี่ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล

การศึกษาของมหาวิทยาลัยซานดิเอโกพบว่า ก้นบุหรี่เป็นพิษอย่างรุนแรงต่อปลาทะเลและปลาน้ำจืด

การศึกษาเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าก้นบุหรี่ที่สูบแล้วและมียาสูบเหลืออยู่บางส่วนเป็นพิษต่อปลาที่ความเข้มข้นต่ำ ก้นบุหรี่หนึ่งชิ้นต่อน้ำหนึ่งลิตร

ก้นบุหรี่ที่สูบแล้วและไม่มียาสูบตกค้างพบว่าเป็นพิษระหว่างก้นบุหรี่ 2 ถึง 4 ชิ้นต่อน้ำหนึ่งลิตร ไส้กรองที่ยังไม่สูบมีพิษที่ความเข้มข้นระหว่างก้นบุหรี่ 5 ถึง 13 ชิ้นต่อน้ำหนึ่งลิตร

เรื่องนี้จัดการอย่างไรไปแล้วบ้าง?

หน่วยงานของรัฐบางแห่งทั่วโลกได้พยายามใช้ค่าปรับในการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อก้นบุหรี่จำนวนมหาศาลที่ลงเอยในมหาสมุทรของเรา

และยังมีกฎหมายที่ครอบคลุมถึงการผลิตและการกำจัดก้นบุหรี่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

มีคำสั่งใหม่ของสหภาพยุโรปในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษพลาสติกซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

นี่เป็นครั้งแรกที่สหภาพยุโรปแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกในทางน้ำเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลและปัญหาเชิงโครงสร้าง

วัตถุประสงค์หลักคือการลดขยะในทะเลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ

“ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่เกิดจากขยะของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้แล้ว ตัวกรองที่มีพลาสติกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงจำเป็นต้องลดลง”

มาตรการกำกับส่วนใหญ่จะต้องดำเนินการโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2564 และจะมีการปรับใช้แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ผลิตเพิ่มเติม

เพื่อให้บริษัทยาสูบรับผิดชอบขยะทั้งหมดที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

คำสั่งดังกล่าวยังเรียกร้องให้อุตสาหกรรมคิดค้นและพัฒนาทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับตัวกรองบุหรี่ที่ไม่มีพลาสติกและสารเคมี

Land Conservation - Beach Clean Koh Tao
Land Conservation – Beach Clean Koh Tao

ขบวนการเคลื่อนไหวการกำจัดก้นบุหรี่ Cigarette Butt Challenge

เมื่อเร็วๆ นี้ Cigarette Butt Challenge ได้กลายเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อระดมคนทั่วโลกให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แนวคิดตรงไปตรงมา

เมื่อคุณไปเดินเล่นให้เอาขวดไปด้วยและเก็บก้นบุหรี่ไว้ในนั้น

จากนั้นถ่ายภาพและแชร์พร้อมกับ hastag เช่น #FillTheBottle หรือ #trashlesschallenge หรือเขียนภาษาฝรั่งเศส #megotchallenge

ในอังกฤษมีแคมเปญ #BintheButt และมีวิดีโอสั้นๆ ที่อธิบายปัญหาให้สาธารณชนได้รู้

มีองค์กรต่างๆ เช่น โปรเจ็ค Cigarette Butt Pollution Project ที่ทำงานเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะก้นบุหรี่โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือแก่รัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและคนทั่วไป

สิ่งที่เราทำเกี่ยวกับมลพิษจากบุหรี่ที่ Black Turtle Dive

เราจัด cigarette butt challenge สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 30 นาทีและยังเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Divemaster, Instructor และฝึกงานแบบ Conservation Internship ของเราด้วย

วัตถุประสงค์ง่ายมาก คุณมีเวลาสามสิบนาทีในการหยิบก้นบุหรี่ให้ได้มากที่สุด

ที่บริเวณรอบ Black Turtle Dive บนชายหาด เราได้เตรียมถาดทรายสำหรับคนที่ไปชายหาดได้ทิ้งก้นบุหรี่หลังจากสูบบุหรี่เสร็จแล้ว