Black Turtle Dive

Share

คำสัญญาของเราต่อลูกค้า

นักสำรวจมหาสมุทร ผู้พิทักษ์ท้องทะเล

 การสร้างนักสำรวจมหาสมุทรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นในการพิทักษ์ท้องทะเล ผ่านหลักสูตรการดำน้ำและการฝึกอบรม เราพยายามสร้างนักดำน้ำที่มีความรู้ ,ความสามารถและความมุ่งมั่นพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเป็นผู้ดูแลมหาสมุทร

Black Turtle Dive Koh Tao Our Customer Promise
Black Turtle Dive Koh Tao Our Customer Promise

เคารพ (Respect)

R – ความรับผิดชอบ –  เราสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อลูกค้า, พนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทุกคน

E – ความเท่าเทียมและความหลากหลาย  – เราสัญญาว่าจะตระหนักและให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศสถานะ ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนาหรือรสนิยมทางเพศและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นธรรมและเคารพต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

S – บริการ –  เราให้คำสัญญากับลูกค้าทุกคนในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว สุภาพ โดยพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจและเป็นกันเอง

P – ปกป้องและอนุรักษ์ –  เราสัญญาว่าจะปกป้องและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใต้ทะเลของเราเพื่อส่งต่อโลกและธรรมชาติที่สวยงามให้กับคนรุ่นต่อไป

E – ความเป็นเลิศ –  เราสัญญาว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์และความรู้อย่างสูงสุด

C – ชุมชน – –  เราให้คำสัญญาว่าจะเปิดโอกาสให้ ลูกค้าและพนักงานของเราทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง 

T – การฝึกอบรมและมาตรฐาน – เราสัญญาว่าจะสอนและฝึกให้กับนักดำน้ำทุกคนผ่านระดับมาตรฐานของการฝึกอบรมที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของเราทุกคนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงในการสำรวจและการผจญภัยกับท้องทะเลที่สนุกและปลอดภัย

Our Customer Promise - Black Turtle Dive Koh Tao
Our Customer Promise – Black Turtle Dive Koh Tao

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณ

เรามีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของคุณ ผ่านการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดี  วิสัยทัศน์ของเรา เน้นให้ทุกคนเรียนรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปกป้องและรักษามหาสมุทร

ในทุกๆหลักสูตรการดำน้ำ เราส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด เรามุ่งเน้นการฝึกอบรมให้กับทุกคน เพราะคุณคือคนสำคัญที่สุด

Ocean Planet- Koh Tao Scuba Diving Courses
Ocean Planet – Koh Tao Diving Courses

ติดต่อเรา