Black Turtle Dive

Share

คำสัญญาของเราต่อลูกค้า

นักสำรวจมหาสมุทร ผู้พิทักษ์ทางทะเล

 การสร้างนักสำรวจมหาสมุทรที่มีความสามารถและผู้ที่มุ่งมั่นในการพิทักษ์ทางทะเล

ผ่านหลักสูตรการฝึกดำน้ำ การฝึกอบรมและประสบการณ์ เราพยายามสร้างนักดำน้ำที่มีความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่น พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขากลายเป็นผู้ดูแลมหาสมุทร

Black Turtle Dive Koh Tao Our Customer Promise
Black Turtle Dive Koh Tao Our Customer Promise

เคารพ

R – ความรับผิดชอบ –  เราสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมของเราอย่างจริงจัง และแสดงให้เห็นผ่านพฤติกรรมและการกระทำที่เป็นแบบอย่างของเรา

E – ความเท่าเทียมและความหลากหลาย  – เราสัญญาว่าจะตระหนักและให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียมโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศสถานะ ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนาหรือรสนิยมทางเพศและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นธรรมและเคารพต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

S – บริการ –  เราให้คำสัญญากับลูกค้าทุกคนในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว สุภาพและเป็นเลิศโดยพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจและเป็นมิตร

P – ปกป้องและอนุรักษ์ –  เราสัญญาว่าจะปกป้องและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมใต้น้ำที่ยอดเยี่ยมของเราเพื่อส่งต่อโลกและธรรมชาติที่สวยงามให้คนรุ่นต่อไป

E – ความเป็นเลิศ –  เราสัญญาว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กับวิธีการใหม่ๆและความเป็นเลิศเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์และความรู้อย่างสูงสุด

C – ชุมชน – –  เราให้คำสัญญาว่าจะเปิดโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่น ลูกค้าและพนักงานของเราผ่านการทำงานร่วมกันอย่างเป็นมิตร และทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงได้

T – การฝึกอบรมและมาตรฐาน – เราสัญญาว่าจะสอน ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้กับนักดำน้ำตามระดับมาตรฐานของการฝึกอบรมให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของเราทุกคนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงในการสำรวจและการผจญภัยกับสภาพแวดล้อมที่สนุกและปลอดภัย

Our Customer Promise - Black Turtle Dive Koh Tao
Our Customer Promise – Black Turtle Dive Koh Tao

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณ

เราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของคุณ ผ่านการกระทำที่เป็นแบบอย่าง เราแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในการปกป้องและรักษามหาสมุทรของเรา

ในทุกๆหลักสูตรการดำน้ำ เราส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ประสบการณ์และโปรแกรมการศึกษาของเรามุ่งเน้นการฝึกอบรมให้กับคุณ เพราะคุณคือคนสำคัญที่สุด

Ocean Planet- Koh Tao Scuba Diving Courses
Ocean Planet – Koh Tao Diving Courses

ติดต่อเรา