หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Search & Recovery Instructor

Share
จองตอนนี้ราคา: 4,000

มาเป็นผู้สอนเฉพาะทาง PADI Search & Recovery บนเกาะเต่ากันเถอะ

นักดำน้ำชอบดำน้ำลึกด้วยเหตุผลและความสนใจที่หลากหลาย

นักดำน้ำที่ชอบผจญภัยมักจะตื่นเต้นกับความท้าทายในทางปฏิบัติในการดำน้ำลึก

ความท้าทายอย่างหนึ่งคือเมื่อมีวัตถุสูญหายใต้น้ำจำเป็นต้องหาให้เจอและนำกลับมา

เรื่องนี้ให้มีการจัดทำแผนเพื่อค้นหาและกู้คืนวัตถุจากพื้นทะเล

เรียนรู้การสอนหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Search & Recovery

ในฐานะผู้สอนของ PADI คุณต้องมีทักษะต้นแบบที่ดีเพื่อวางแผนและดำเนินการค้นหาและกู้คืนวัตถุให้สำเร็จ

ในฐานะผู้ให้การศึกษาของ PADI คุณจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้นักดำน้ำที่สนใจและการฝึกอบรมที่ท้าทาย

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Search & Recovery Instructor ช่วยให้คุณมีความมั่นใจความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสอนนักดำน้ำว่าจะจัดระเบียบ วางแผนและมีส่วนร่วมในการดำน้ำค้นหาและกู้คืนสิ่งของได้อย่างไร

หลักสูตรการค้นหาและการกู้คืนจะสอนนักดำน้ำเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการค้นหาและใช้อุปกรณ์ช่วยยกเพื่อค้นหาและกู้คืนวัตถุที่มีขนาดและพื้นที่ในการค้นหาที่แตกต่างกัน

จองตอนนี้

หลักสูตรเฉพาะทาง Search & Recovery Instructor รวมดังนี้

 • การฝึกดำน้ำ Search & Recovery 2 ครั้ง
 • ให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมดรวมทั้งอุปกรณ์พิเศษ
 • ใช้งาน Dive Computer ฟรี
 • คำสัญญาของ Black Turtle Dive ต่อลูกค้า (และสิ่งแวดล้อม)

ในการลงทะเบียนหลักสูตรพิเศษของ PADI Search & Recovery Instructor คุณต้อง:

 • เป็นผู้สอน PADI Open Water Scuba หรือกำลังเข้าเรียนในปัจจุบันหรือสำเร็จหลักสูตร IDC / OWSI ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ผู้สมัคร IDC / OWSI สามารถยื่นขอใบรับรองผู้สอนเฉพาะทางได้หลังจากสำเร็จ IE แล้วเท่านั้น
 • ประสบการณ์การดำน้ำล่าสุด – เราขอแนะนำให้คุณทบทวนการดำน้ำให้เสร็จหากคุณไม่ได้ดำน้ำเป็นเวลา 12 เดือน
 • สุขภาพดีและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการเรียนดำน้ำ

เมื่อฝึกสำเร็จตามข้อกำหนดของหลักสูตรทั้งหมดแล้ว คุณต้องแสดงหลักฐานการดำน้ำ search & recovery Open Water ที่บันทึกไว้ 10 ครั้ง

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Search & Recovery Instructor ใช้เวลา 1 วัน

หลักสูตรประกอบด้วยสองส่วน:

 • การพัฒนาความรู้
 • การฝึกอบรม Open Water – การฝึกอบรมการค้นหาและการกู้คืน 2 ครั้ง

จองตอนนี้

ที่ Black Turtle Dive เราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าอย่างจริงจัง

ผู้สอนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความสนใจระหว่างฝึกเต็มที่ระหว่างเรียนดำน้ำในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

ระหว่างการฝึกเราจะค่อยๆ สร้างความมั่นใจและความสามารถเมื่อคุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้คุณ

ตารางเรียนหลักสูตรพิเศษผู้สอนการค้นหาและการกู้คืนที่เกาะเต่า

ตารางเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Search & Recovery Instructor ที่ Black Turtle Dive มีความยืดหยุ่นและเราสามารถจัดตารางเรียนให้เหมาะกับเวลาและความต้องการของคุณเองได้

หลักสูตรนี้มักกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับผู้สอน เช่นโปรแกรม MSDT ของเรา

หากต้องการพูดคุยหรือมีคำถามส่งมาทางอีเมลหรือ Messenger ในหน้านี้ได้เลย

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Search & Recovery Instructor ราคา 4,000 บาท

ตารางเรียน

วันที่ 1:

09.00 – 11.30 น.: ปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้
12.30 – 17.00 น.: การฝึกดำน้ำ Search & Recovery Instructor ครั้งที่ 1 & 2

ตอนนี้ คุณได้รับการรับรอง PADI Search & Recovery Specialty Instructor

จองตอนนี้

ข้อมูลหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Search & Recovery Specialty Instructor

การพัฒนาความรู้การค้นหาและการกู้คืน

หลักสูตรผู้สอนเฉพาะทาง PADI Search & Recovery ประกอบด้วยการฝึกดำน้ำ 2 ครั้ง

มีส่วนการพัฒนาความรู้ที่ทำก่อนเราจะฝึกอบรมดำน้ำ Open Water

ในส่วนการพัฒนาความรู้คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • นำเสนอการพัฒนาความรู้จากคู่มือเฉพาะทาง PADI Search & Recovery โดยการสอนคำถามที่ตกหล่นจากการทบทวนความรู้
 • ทบทวนและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Search & Recovery
 • ทบทวนและอธิบายมาตรฐานและขั้นตอนของหลักสูตร Search & Recovery จากคู่มือ PADI Specialty Course Instructor และแสดงรายการข้อกำหนดอุปกรณ์ของนักเรียนและผู้สอนทั้งหมด
 • แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความรู้ทั้งหมด
 • อธิบายวิธีควบคุมทุกส่วนของหลักสูตรในลักษณะที่ช่วยให้นักดำน้ำสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรดำน้ำได้
 • เข้าร่วมเวิร์คชอปด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการโปรโมตหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Underwater Naturalist ให้กับผู้เรียนและสังคมดำน้ำ
 • เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านราคา

การฝึกดำน้ำ Search & Recovery Open Water

มีการฝึกดำน้ำ Search & Recovery 4 ครั้งเพื่อเป็นนักดำน้ำ Search & Recovery

ระหว่างหลักสูตร Search & Recovery Instructor คุณต้องทำตามข้อกำหนดทั้งหมดของการดำน้ำ ซึ่งอย่างน้อยต้องฝึกดำน้ำ 4 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง

ก่อนการดำน้ำคุณต้องอธิบายเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาในการฝึกอบรม Open Water ของนักดำน้ำเฉพาะทางการค้นหาและการกู้คืน

ในระหว่างการดำน้ำฝึกอบรมในแหล่งน้ำเปิดคุณต้อง:

 • แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของข้อกำหนดดทั้งหมดสำหรับหลักสูตรนักดำน้ำเฉพาะทาง Search & Recovery
 • นำเสนอการสอนในแหล่งน้ำเปิดจากหลักสูตรนักดำน้ำเฉพาะทาง Search & Recovery
 • แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในข้อกำหนดทั้งหมดของหลักสูตร Search & Recovery

เมื่อเสร็จสิ้นข้อกำหนดทั้งหมด คุณจะได้รับการรับรองเป็น PADI Search & Recovery Specialty Instructor

ค่าธรรมเนียม PADI ปี 2566

หลักสูตร PADI Underwater Naturalist Specialist Instructor มีค่าสมัคร 123 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

จองตอนนี้

สื่อการเรียนของ PADI:

โปรดนำคู่มือ PADI Specialty Course Instructor มาด้วย

คุณจะต้องมีสำเนาคู่มือผู้สอน PADI ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดฟรีสำหรับสมาชิก PADI ที่ต่ออายุแล้วจาก www.padi.com/mypadi