นักดำน้ำ PADI Self-Reliant ที่เกาะเต่า

Share
จองตอนนี้ราคา: 10,000

หลักสูตรนักดำน้ำเฉพาะทาง PADI Self-Reliant

เราได้รับการสอนให้ดำน้ำกับบัดดี้มาตลอด แต่สำหรับนักดำน้ำที่มีประสบการณ์มีเหตุผลที่คุณต้องการพัฒนาความเป็นอิสระมากขึ้นโดยการดำน้ำที่พึ่งพาตนเอง

การพัฒนาความสามารถในการดำน้ำโดยไม่มีบัดดี้จะทำให้คุณเป็นนักดำน้ำที่แข็งแกร่งขึ้น

ด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง การฝึกอบรมที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่เหมาะสม นักดำน้ำที่มีประสบการณ์มักจะดำน้ำคนเดียว

เทคนิคและขั้นตอนการดำน้ำ Self Reliant

การดำน้ำ Self Reliant ไม่ได้เหมาะกับทุกคนและคุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะเรียนรู้ วินัยทางจิตใจและการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามเทคนิคและขั้นตอนการดำน้ำ Self Reliant ที่กำหนดไว้

หลักสูตรเฉพาะทางนักดำน้ำ PADI Self-Reliant เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นการดำน้ำคนเดียวของคุณ หลักสูตรนี้จะสอนทักษะการดำน้ำคนเดียวที่จำเป็นรวมถึงเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการเป็นนักดำน้ำ

จองตอนนี้

หลักสูตรเฉพาะทางนักดำน้ำ PADI Self-Reliant ที่เกาะเต่า

 • การฝึกดำน้ำ 3 ครั้ง
 • บัตรรับรอง PADI
 • ให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมด
 • ใช้งาน Dive Computer ฟรี
 • สมุดบันทึกการดำน้ำ
 • นักเรียน 4 คนต่อผู้สอน PADI หนึ่งคน
 • คำสัญญาของ Black Turtle Dive ต่อลูกค้า (และสิ่งแวดล้อม)

ในการลงทะเบียนหลักสูตรเฉพาะทางนักดำน้ำ PADI Self-Reliant คุณต้อง:

 • เป็นนักดำน้ำขั้นสูง Advanced Open Water ที่ได้รับการรับรอง
 • มีการดำน้ำที่บันทึกไว้อย่างน้อย 100 ครั้ง
 • ทำการประเมินทักษะเรียบร้อย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพดีและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการเรียนดำน้ำ

หลักสูตรเฉพาะทางนักดำน้ำ PADI Self-Reliant ใช้เวลา 2 วันบนเกาะเต่า

หลักสูตรดำน้ำประกอบด้วยสองส่วน:

 • การพัฒนาความรู้ – เข้าร่วมใน Dive Instructor ในส่วนการพัฒนาความรู้ Self-Reliant และทบทวนความรู้ให้เรียบร้อย
 • การฝึกอบรม Open Water – การฝึกดำน้ำ 3 ครั้ง

จองตอนนี้

ที่ Black Turtle Dive เราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าอย่างจริงจัง ทุกหลักสูตรสอนนักเรียนไม่เกิน 4 คนต่อผู้สอน PADI หนึ่งคน

ผู้สอนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความสนใจระหว่างฝึกเต็มที่ระหว่างเรียนดำน้ำในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

ระหว่างการฝึกเราจะค่อยๆ สร้างความมั่นใจและความสามารถเมื่อคุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้คุณ

ตารางเรียนหลักสูตร เฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ที่เกาะเต่า

ตารางเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ที่ Black Turtle Dive มีความยืดหยุ่นและเราสามารถจัดตารางเรียนให้เหมาะกับเวลาและความต้องการของคุณเองได้

หากต้องการพูดคุยหรือมีคำถามส่งมาทางอีเมลหรือ Messenger ในหน้านี้ได้เลย

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ราคา 10,000 บาท

ตารางเรียน:

Day 1:

09.00 – 11.00 น.: ปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้

 • รวมถึงการวางแผนการดำน้ำและการกำหนดค่าอุปกรณ์

12.30 – 17.00 น.: การฝึกนักดำน้ำ Self-Reliant ครั้งที่ 1 – 2

 • บรรยายสรุปหลังดำน้ำ การคำนวณ SAC การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

วันที่ 2:

07.00-11.00 น.: ฝึกดำน้ำเฉพาะทาง PADI Self-Reliant 3 ครั้ง + ดำน้ำเพิ่มเติม

 • บรรยายสรุปและการคำนวณ SAC
 • ทบทวนความรู้

ตอนนี้ คุณได้รับการรับรองเป็น PADI Self-Reliant Diver แล้ว

จองตอนนี้

ข้อมูลหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver

ปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver เริ่มปฐมนิเทศเวลา 09.00 น. รวมถึงการกรอกเอกสารและคำชี้แจงทางการแพทย์ของ PADI

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ประกอบด้วยการฝึกดำน้ำ 3 ครั้ง ตาม จุดดำน้ำต่างๆรอบเกาะเต่า

มีการทบทวนความรู้แบบเปิดหนังสือ 14 เล่มโดยมีผู้สอนดำน้ำของคุณเป็นผู้แนะนำตลอดการทบทวน

การพัฒนาความรู้ที่นำโดยผู้สอนจะทำในเช้าวันที่ 1

โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เหล่านี้:

 • สภาวะทางอารมณ์ของนักดำน้ำ Self-reliant
 • แนวคิดเรื่องความซ้ำซ้อน
 • การพิจารณาอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำ Self-reliant
 • การสร้างอัตราการบริโภคอากาศบนผิวน้ำ (SAC) โดยใช้ข้อมูลการบริโภคอากาศจากการดำน้ำ
 • ระบุเหตุฉุกเฉินในการดำน้ำที่เกิดขึ้นได้โดยใช้หลักการพึ่งพาตนเอง
 • ทักษะที่เพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของคุณ
 • การปรับใช้ DSMB

มีการฝึกดำน้ำเฉพาะทาง Self-Reliant 3 ครั้งเพื่อเป็นนักดำน้ำ PADI Self-Reliant Diver

การดำน้ำเฉพาะทาง Self-Reliant ครั้งที่ 1

เมื่อผู้สอนหลักสูตรเฉพาะทางของคุณทำการประเมินทักษะแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับการฝึกดำน้ำครั้งแรกของหลักสูตร PADI Self Reliant Diver

ผู้สอนจะขอให้คุณว่ายน้ำ 200 เมตรบนผิวน้ำโดยใช้อุปกรณ์เต็มรูปแบบก่อนที่คุณจะดำลงน้ำ

เมื่อคุณอยู่ใต้น้ำ จะมีทักษะบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จรวมถึงการลอยตัวนิ่งๆ เป็นเวลา 60 วินาทีและเปลี่ยนไปใช้แหล่งอากาศ redundant ในขณะที่มีการจำลองว่า regulator ของคุณรั่ว

ทักษะสุดท้ายคือการว่ายน้ำที่อัตราการบริโภคอากาศบนผิวน้ำ (SAC) ประมาณ 5 นาทีที่ระดับความลึกและคุณสามารถบันทึกการใช้อากาศได้เนื่องจากคุณจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการคำนวณภายหลัง จากนั้นก็ถึงเวลาสนุกกับการดำน้ำรอบจุดดำน้ำสวยๆ

การดำน้ำเฉพาะทาง Self-Reliant ครั้งที่ 2

การดำน้ำครั้งที่สองสร้างจากทักษะที่คุณเรียนรู้ในการดำน้ำครั้งที่ 1 จากนั้นสอนทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้คุณเชี่ยวชาญ

ตลอดการดำน้ำ ผู้สอนจะคาดหวังให้คุณสาธิตเรื่องเวลา ความลึกและความตระหนักรู้เรื่องแหล่งอากาศ คุณสามารถทำได้โดยเขียนข้อมูลเหล่านี้บนสเลทใต้น้ำของคุณ

ในบางขั้นตอนระหว่างการดำน้ำ ผู้สอนจะขอให้คุณว่ายน้ำโดยไม่สวมหน้ากากเป็นเวลา 2 นาทีและครอบคลุมระยะทางอย่างน้อย 18 เมตร

คุณจะจำลองสถานการณ์การขาดอากาศฉุกเฉิน หายใจจากระบบจ่ายอากาศ redundant ทำทักษะการนำทางและดำเนินการว่ายน้ำที่อัตรา SAC เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการคำนวณที่คุณจะทำในภายหลัง

ในการดำน้ำ self-reliant ทุกครั้ง คุณจะดำเสร็จโดยการปรับใช้ DSMB จากระดับความลึก

การดำน้ำเฉพาะทาง Self-Reliant ครั้งที่ 3

การฝึกดำน้ำขั้นสุดท้าย คุณจะได้ฝึกทักษะต่างๆ หลายครั้งจากการดำน้ำสองครั้งก่อนหน้า รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อวางแผนและดำเนินการดำน้ำอย่างปลอดภัย

คุณจะถูกขอให้สาธิตการเปิดแรงดัน การตระหนักรู้เรื่องเวลาที่จำกัด การควบคุมการนำทางใต้น้ำและผิวน้ำจากการดำน้ำภายในกรอบเวลาที่ตกลงไว้โดยไม่น้อยกว่าความดันในถังที่เหลืออยู่

เมื่อฝึกทักษะทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้เป็นนักดำน้ำ PADI Self-Reliant ที่ได้รับการรับรอง

จองตอนนี้

 

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver บนเกาะเต่าเรียนนานแค่ไหน?

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant ใช้เวลาเรียน 1 วันครึ่งบนเกาะเต่า ตารางเวลามีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแผนการเดินทางของคุณ

คุณจะเริ่มต้นด้วยภาคทฤษฎีของหลักสูตรในเช้าของวันที่ 1 ก่อนออกไปดำน้ำครั้งแรกในบ่ายวันเดียวกัน

เช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่ 2 คุณออกไปดำน้ำรอบสุดท้ายอีกครั้งตามด้วยการดำน้ำเดี่ยวครั้งแรกของคุณ

สามารถเรียนหลักสูตรใน 1 วันและดำน้ำทั้ง 3 ครั้งในบ่ายวันเดียวกัน

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร PADI Self-Reliant Specialty ราคา 10,000 บาท รวมค่าสื่อการเรียนทั้งหมด ค่าเช่าอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ดำน้ำ) ค่าผู้สอน ออกทริปกับเรือและค่าประกันภัย

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเรื่องที่พัก เรามีห้องพักพร้อมส่วนลดเมื่อลงเรียนดำน้ำกับเรา

นักเรียนเก่าจะได้รับส่วนลด 10%

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ได้ดำน้ำกี่ครั้ง?

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant มีการฝึกอบรมดำน้ำ Open Water 3 ครั้ง

การดำน้ำ Open Water สามารถทำให้เสร็จในบ่ายวันเดียวหรือสามารถใช้เวลา 2 วันขึ้นอยู่กับความต้องการและกำหนดการเดินทางของคุณ

เราขอแนะนำให้ผู้เรียนกระจายการดำน้ำเป็น 2 วัน เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มการดำน้ำ self-reliant ที่สนุกลงในแพ็คเกจของคุณเพื่อต่อยอดประสบการณ์

ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver?

ในการลงทะเบียนหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver คุณจะต้อง:

 • เป็นนักดำน้ำ PADI Advanced Open Water ที่ได้รับการรับรอง (หรือการรับรองที่เทียบเท่าจากองค์กรอื่น)
 • มีหลักฐานการดำน้ำที่บันทึกไว้อย่างต่ำ 100 ครั้ง
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ทำแบบประเมินทักษะการดำน้ำโดยผู้สอน PADI Self-Reliant Diver

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร PADI Self-Reliant Diver Specialty รวมอุปกรณ์หรือไม่?

ค่าเช่าอุปกรณ์ทั้งหมดรวมอยู่ในราคาหลักสูตร Self-Reliant Specialty

สำหรับหลักสูตรนี้ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการดูแลตัวเองเพียงพอระหว่างการดำน้ำ

หลักสูตรเฉพาะทางจะมีการอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีใช้และตั้งค่าอุปกรณ์

หากคุณสนใจที่จะซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ เราขอเสนอส่วนลด 10% สำหรับผู้เรียนของเราทุกคนในการซื้ออุปกรณ์ผ่านร้านค้าของเรา