นักดำน้ำ PADI Self-Reliant ที่เกาะเต่า

Share
จองตอนนี้ราคา: 12,000

นักดำน้ำที่พึ่งพาตนเองได้ (Self-Reliant Diver)

เราได้รับการสอนให้ดำน้ำกับบัดดี้มาตลอด แต่สำหรับนักดำน้ำที่มีประสบการณ์แล้ว ย่อมมีเหตุผลที่คุณต้องการพัฒนาความเป็นอิสระมากขึ้นโดยการเป็นนักดำน้ำที่สามารถพึ่งพาตนเองหรือดำน้ำคนเดียวได้

การพัฒนาความสามารถในการดำน้ำโดยไม่มีบัดดี้ จะทำให้คุณเป็นนักดำน้ำที่แข็งแกร่งและชำนาญขึ้นกว่าเดิม

ด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง การฝึกอบรมที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่เหมาะสม นักดำน้ำที่มีประสบการณ์มักจะดำน้ำคนเดียว

เทคนิคและขั้นตอนการดำน้ำ Self Reliant

การดำน้ำคนเดียวแบบพึ่งพาตนเอง อาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น เต็มใจที่จะเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามเทคนิคและขั้นตอนการดำน้ำตามหลักสูตร Self Reliant ได้กำหนดไว้

หลักสูตรเฉพาะทางนักดำน้ำ PADI Self-Reliant เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นการดำน้ำคนเดียว หลักสูตรนี้จะสอนทักษะการดำน้ำคนเดียวที่จำเป็นต้องใช้ รวมถึงเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการเป็นนักดำน้ำที่เก่งขึ้น

จองตอนนี้

สิ่งที่รวมในหลักสูตรเฉพาะทางนักดำน้ำพึ่งพาตนเอง PADI Self-Reliant ที่เกาะเต่า

 • การฝึกดำน้ำ 3 ครั้ง
 • บัตรรับรอง PADI
 • ให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมด
 • ใช้งาน Dive Computer ฟรี
 • สมุดบันทึกการดำน้ำ
 • นักเรียนสูงสุด 4 คนต่อครูสอน PADI หนึ่งคน
 • คำสัญญาต่อลูกค้า (และสิ่งแวดล้อม) ของ Black Turtle Dive

ในการลงทะเบียนหลักสูตรเฉพาะทางนักดำน้ำ PADI Self-Reliant คุณต้อง:

 • เป็นนักดำน้ำขั้นสูง Advanced Open Water ที่ได้รับการรับรอง                  
 • มีการดำน้ำที่บันทึกไว้อย่างน้อย 100 ครั้ง
 • ทำการประเมินทักษะเรียบร้อย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพดีและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการเรียนดำน้ำ

หลักสูตรเฉพาะทางนักดำน้ำ PADI Self-Reliant ใช้เวลา 2 วันบนเกาะเต่า

หลักสูตรดำน้ำนี้ ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่:

 • การพัฒนาความรู้ – เข้าร่วมส่วนการพัฒนาความรู้ และทบทวนความรู้ให้เรียบร้อย
 • การฝึกอบรมในทะเล – การฝึกดำน้ำ 3 ครั้ง

จองตอนนี้

ที่ Black Turtle Dive เราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าอย่างจริงจัง ทุกหลักสูตรสอนนักเรียนไม่เกิน 4 คนต่อครูสอน PADI หนึ่งคน

ครูสอนของเรา ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อมั่นใจได้ว่า ระหว่างที่คุณเรียนดำน้ำในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย คุณจะได้รับความสนใจระหว่างการฝึกอย่างเต็มที่

ระหว่างการฝึกเราจะค่อยๆสร้างความมั่นใจและเพิ่มความสามารถกับทักษะต่างๆให้คุณ เพื่อให้คุณกลายเป็นนักดำน้ำที่มีความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางเรียนหลักสูตร เฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ที่เกาะเต่า

ตารางเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ที่ Black Turtle Dive มีความยืดหยุ่นและเราสามารถจัดตารางเรียนให้เหมาะกับเวลาและความต้องการของคุณเองได้

หากต้องการพูดคุยหรือมีคำถามส่งมาทางอีเมลหรือ Messenger ในหน้านี้ได้เลย

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ราคา 12,000 บาท

ตารางเรียน:

วันที่ 1:

09.00 – 11.00 น.: ปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้

 • การวางแผนการดำน้ำและการกำหนดค่าอุปกรณ์

12.30 – 17.00 น.: การฝึกนักดำน้ำ Self-Reliant ครั้งที่ 1 – 2

 • บรรยายสรุปหลังดำน้ำการคำนวณ SAC การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

วันที่ 2:

07.00-11.00 น.: ฝึกดำน้ำเฉพาะทาง PADI Self-Reliant 3 ครั้ง + ดำน้ำเพิ่มเติม

 • บรรยายสรุปและการคำนวณSAC
 • ทบทวนความรู้

ตอนนี้ คุณได้รับการรับรองเป็น PADI Self-Reliant Diver แล้ว

จองตอนนี้

ข้อมูลหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver

ปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver เริ่มปฐมนิเทศเวลา 09.00 น. รวมถึงการกรอกเอกสารและแบบฟอร์มทางการแพทย์ของ PADI

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ประกอบด้วยการฝึกดำน้ำ 3 ครั้งที่จุดดำน้ำรอบเกาะเต่า

มีการทบทวนความรู้ในหนังสือ 14 ข้อ ครูสอนของคุณจะช่วยทบทวนและทำการตรวจเช็คให้

การพัฒนาความรู้ที่นำโดยผู้สอนจะทำในเช้าวันแรกของการเรียน โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ เหล่านี้ :

 • สภาวะทางอารมณ์ของนักดำน้ำ Self-reliant
 • ความซับซ้อนของการดำน้ำ
 • การพิจารณาอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำ Self-reliant
 • การคำนวณปริมาณการใช้อากาศบนผิวน้ำ (SAC) โดยใช้ข้อมูลจากการดำน้ำ
 • เหตุฉุกเฉินในการดำน้ำที่เกิดขึ้นขณะดำน้ำแบบพึ่งพาตนเอง
 • ทักษะที่เพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของคุณ
 • การปรับใช้ DSMB

มีการฝึกดำน้ำเฉพาะทาง 3 ครั้งเพื่อเป็นนักดำน้ำ PADI Self-Reliant 

การดำน้ำเฉพาะทาง Self-Reliant ครั้งที่ 1

เมื่อครูสอนเฉพาะทางของคุณทำการประเมินทักษะแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับการฝึกดำน้ำครั้งแรกของหลักสูตร PADI Self Reliant Diver

ผู้สอนจะขอให้คุณว่ายน้ำ 200 เมตรบนผิวน้ำ โดยสวมใส่ใช้อุปกรณ์เต็มรูปแบบก่อนที่คุณจะดำลงน้ำ

เมื่อคุณอยู่ใต้น้ำ จะมีทักษะบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จรวมถึงการลอยตัวนิ่งๆ เป็นเวลา 60 วินาทีและเปลี่ยนไปใช้แหล่งอากาศสำรอง redundant ในขณะที่มีการจำลองว่า regulator ของคุณกำลังรั่ว

ทักษะสุดท้ายคือการว่ายน้ำแบบ SAC ประมาณ 5 นาทีที่ระดับความลึก และคุณต้องบันทึกการใช้อากาศ เนื่องจากคุณจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปคำนวณในตอนหลัง หลังจากนั้นก็ถึงเวลาสนุกกับการดำน้ำรอบจุดดำน้ำสวยๆ

ในตอนสุดท้ายของการดำน้ำก่อนที่คุณจะขึ้นสู่ผิวน้ำ ครูสอนจะขอให้คุณฝึกใช้ DSMB จากระดับความลึกที่คุณอยู่

การดำน้ำเฉพาะทาง Self-Reliant ครั้งที่ 2

การดำน้ำครั้งที่สอง สร้างจากทักษะที่คุณเรียนรู้ในการดำน้ำครั้งที่ 1 จากนั้นเราจะสอนทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้คุณมีความชำนาญเพิ่มขึ้น

ตลอดการดำน้ำ ผู้สอนจะให้คุณสาธิตเรื่องเวลา ความลึกและความตระหนักรู้เรื่องแหล่งอากาศ คุณสามารถทำได้โดยเขียนข้อมูลเหล่านี้บนสเลทใต้น้ำของคุณ

ในระหว่างการดำน้ำ ครูสอนจะขอให้คุณว่ายน้ำโดยไม่สวมหน้ากากเป็นเวลา 2 นาที เป็นระยะทางอย่างน้อย 18 เมตร

คุณจะได้ทำการจำลองสถานการณ์การขาดอากาศฉุกเฉิน หายใจจากระบบจ่ายอากาศสำรอง redundant ฝึกทำทักษะการนำทาง และทำการว่ายน้ำแบบ SAC เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการคำนวณที่คุณจะต้องทำในภายหลัง

ในการดำน้ำ self-reliant ทุกครั้ง คุณจะดำเสร็จได้ด้วยการใช้ DSMB จากระดับความลึกที่คุณอยู่

การดำน้ำเฉพาะทาง Self-Reliant ครั้งที่ 3

การฝึกดำน้ำขั้นสุดท้ายนี้ คุณจะได้ฝึกทักษะต่างๆที่ได้เรียนมาจากการดำน้ำสองครั้งก่อนหน้า แต่ครั้งนี้จะรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อวางแผนและสามารถทำการดำน้ำได้อย่างปลอดภัย

คุณจะถูกขอให้สาธิตการเปิดแรงดัน การตระหนักรู้เรื่องเวลาที่จำกัด การนำทางใต้น้ำ และขึ้นสู่ผิวน้ำภายในกรอบเวลาที่ตกลงไว้โดยอากาศเหลือไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนด

เมื่อฝึกทักษะทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้เป็นนักดำน้ำแบบพึ่งพาตนเองกับ PADI Self-Reliant ที่ได้รับการรับรอง

จองตอนนี้

 

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver บนเกาะเต่าเรียนนานแค่ไหน?

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant ใช้เวลาเรียน 1 วันครึ่งบนเกาะเต่า ตารางเวลามีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแผนการเดินทางของคุณ

คุณจะเริ่มต้นด้วยภาคทฤษฎีของหลักสูตรในเช้าวันแรกของการเรียน ก่อนออกไปดำน้ำครั้งแรกในบ่ายวันเดียวกัน

เช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่ 2 คุณออกไปดำน้ำรอบสุดท้ายอีกครั้งตามด้วยการดำน้ำเดี่ยวครั้งแรกของคุณ

สามารถเรียนหลักสูตรใน 1 วันและดำน้ำทั้ง 3 ครั้งในบ่ายวันเดียวกัน

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ราคาเท่าไหร่?

ราคาของหลักสูตร PADI Self-Reliant คือ 12,000 บาท รวมค่าสื่อการเรียนทั้งหมด ค่าเช่าอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ดำน้ำ) ค่าผู้สอน ออกทริปกับเรือและค่าประกันภัย

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเรื่องที่พัก เรามีห้องพักพร้อมส่วนลดเมื่อลงเรียนดำน้ำกับเรา

นักเรียนเก่าจะได้รับส่วนลด 10%

 

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver ได้ดำน้ำกี่ครั้ง?

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant มีการฝึกอบรมดำน้ำในทะเล 3 ครั้ง

การดำน้ำสามารถทำให้เสร็จในบ่ายวันเดียวกัน หรือสามารถใช้เวลา 2 วันขึ้นอยู่กับความต้องการและกำหนดการเดินทางของคุณ

เราแนะนำให้นักเรียน แบ่งการดำน้ำออกเป็น 2 วัน เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มการดำน้ำแบบพึ่งพาตนเอง self-reliant ลงในแพ็คเกจของคุณเพื่อต่อยอดและสามารถเพิ่มประสบการณ์ให้คุณไปในตัว

ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant ได้ ?

ในการลงทะเบียนหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver คุณจะต้อง:

 • เป็นนักดำน้ำ PADI Advanced Open Water ที่ได้รับการรับรอง (หรือการรับรองที่เทียบเท่าจากองค์กรอื่น)
 • มีบันทึกการดำน้ำที่บันทึกไว้อย่างต่ำ 100 ครั้ง
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ทำแบบประเมินทักษะการดำน้ำโดยครูสอนเฉพาะทาง PADI Self-Reliant ก่อน

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Self-Reliant Diver รวมอุปกรณ์หรือไม่?

ค่าเช่าอุปกรณ์ทั้งหมดรวมอยู่ในราคาหลักสูตร Self-Reliant แล้ว

for this course You will need special equipment. to make sure you can take care of yourself There is enough air left during the solo dive.

The specialized course will explain everything about how to use and set up the device.

If you are interested in purchasing scuba gear, we offer a 10% discount for all students to purchase equipment through our store

.