หลักสูตรผู้สอนเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ (PADI Equipment Specialty Instructor)

Share
จองตอนนี้ราคา: 3,000

มาเป็น Equipment Specialist Instructor บนเกาะเต่ากันเถอะ

ในฐานะ PADI Scuba Diving Instructor เป็นเรื่องดีที่จะสามารถสอนนักเรียนของคุณเกี่ยวกับวิธีการดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ดำน้ำลึกได้

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Equipment Specialist Instructor จะสอนวิธีการเหล่าสิ่ง

คุณจะได้เรียนรู้วิธีสอนขั้นตอนการบำรุงรักษาพื้นฐานให้กับนักเรียนของคุณและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ดำน้ำทำงานยังงัย

เรียนรู้การสอนหลักสูตร Equipment Specialty ให้นักเรียนดำน้ำ

คุณจะสอนนักเรียนเรื่องทฤษฎี หลักการและการทำงานของอุปกรณ์ดำน้ำอีกด้วย

หลักสูตรอุปกรณ์ดำน้ำระดับเริ่มต้นนี้เป็นหลักสูตรที่ดีสำหรับนักดำน้ำที่ผ่านการรับรอง มีการสอนปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนการบำรุงรักษาระดับมืออาชีพ

หลักสูตร PADI Equipment Specialist จะสอนนักเรียนของคุณเกี่ยวกับวิธีจัดการการซ่อมแซมและการปรับอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานซึ่งจะทำให้นักเรียนของคุณสบายใจมากขึ้นกับอุปกรณ์และเตรียมพร้อมที่จะดูแลได้เอง

จองตอนนี้

หลักสูตร Equipment Specialist Instructor ที่เกาะเต่า รวมต่อไปนี้

 • อุปกรณ์พิเศษทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร
 • คำสัญญาของ Black Turtle Dive ต่อลูกค้า (และสิ่งแวดล้อม)

ในการลงทะเบียนหลักสูตร PADI Equipment Specialist Instructor คุณต้อง:

 • อย่างน้อยต้องเป็น PADI Equipment Specialist Instructor

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Equipment Specialist Instructor ใช้เวลา 1 วัน

หลักสูตรประกอบด้วยสองส่วน:

 • การพัฒนาความรู้
 • การประยุกต์ใช้งานจริง

จองตอนนี้

ที่ Black Turtle Dive เราให้คำสัญญากับลูกค้าอย่างจริงจัง

ผู้สอนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความสนใจระหว่างฝึกเต็มที่ระหว่างเรียนดำน้ำในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

ระหว่างการฝึกเราจะค่อยๆ สร้างความมั่นใจและความสามารถเมื่อคุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้คุณ

ตารางหลักสูตรผู้ฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์เกาะเต่า

ตารางหลักสูตร Equipment Specialist Instructor ที่ Black Turtle Dive มีความยืดหยุ่นและเราสามารถจัดตารางเรียนให้เหมาะกับเวลาและความต้องการของคุณเองได้

หลักสูตรนี้มักกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับผู้สอน เช่นโปรแกรม MSDT ของเรา

หากต้องการพูดคุยหรือมีคำถามส่งมาทางอีเมลหรือ Messenger ในหน้านี้ได้เลย

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Equipment Specialist Instructor ราคา 3,000 บาท

ตารางเรียน

วันที่ 1:

09.00 – 11.30 น.: ปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้

12.30 – 14:00 น.: การประยุกต์ใช้งานจริงผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์

ตอนนี้ คุณเป็น PADI Equipment Specialist Instructor ที่ได้รับการรับรองแล้ว

จองตอนนี้

ข้อมูลหลักสูตรผู้สอนเฉพาะทาง Equipment Specialist ของ PADI

การพัฒนาความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI Equipment Specialist Instructor ประกอบด้วยส่วนการพัฒนาความรู้และการประเมินภาคปฏิบัติพร้อมการนำเสนอทักษะ

ในส่วนการพัฒนาความรู้ คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำเสนอการพัฒนาความรู้จากคู่มือเฉพาะทางหลักสูตร PADI Equipment Specialist โดยการสอนคำถามที่ตกหล่นจากการทบทวนความรู้
 • ทบทวนและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร PADI Equipment Specialist
 • ทบทวนและอธิบายมาตรฐานและขั้นตอนของหลักสูตร Equipment Specialist จากคู่มือ PADI Specialty Course Instructor และแสดงรายการข้อกำหนดอุปกรณ์ของนักเรียนและผู้สอนทั้งหมด
 • แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความรู้ทั้งหมด
 • อธิบายวิธีควบคุมทุกส่วนของหลักสูตรในลักษณะที่ช่วยให้นักดำน้ำสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้
 • เข้าร่วมเวิร์คชอปด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการโปรโมตหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Boat Diver ให้กับผู้เรียนและสังคมดำน้ำ
 • เข้าร่วมเวิร์คช็อปด้านราคา

การพัฒนาทักษะผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์

มี 4 เรื่องหลักที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำเช่น BCD regulator หน้ากาก ฟินและคอมพิวเตอร์ดำน้ำ

สี่เรื่องได้แก่ :

 • ทฤษฎี หลักการและการทำงานของอุปกรณ์ดำน้ำ
 • การใช้ประจำ การดูแลและบำรุงรักษาตามปกติแนะนำและการจัดเก็บอุปกรณ์
 • ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนการบำรุงรักษาระดับมืออาชีพ รวมถึงขั้นตอนการซ่อมแซม
 • คำแนะนำง่ายๆ สำหรับการกำหนดค่าอุปกรณ์และการทำความรู้จักอุปกรณ์ใหม่

เมื่อเสร็จข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับการรับรองเป็น PADI Equipment Specialist Specialty Instructor

ค่าธรรมเนียม PADI ปี 2563

ผู้สอนเฉพาะทาง PADI Emergency Equipment มีค่าสมัคร 111 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

จองตอนนี้

สื่อการเรียนของ PADI:

โปรดนำคู่มือ PADI Specialty Course Instructor มาด้วย

คุณจะต้องมีสำเนาคู่มือผู้สอน PADI ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดฟรีสำหรับสมาชิก PADI ที่ต่ออายุแล้วจาก www.padi.com/mypadi