หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง

Share
จองตอนนี้ราคา: 32,500

หลักสูตร PADI ครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่า

หลักสูตร PADI ครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง หรือ PADI Freediving Instructor ของเรา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเป็นครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งให้กับผู้อื่น

เมื่อคุณเรียนมาถึงระดับการฝึกนี้แล้ว คุณควรรู้หลักสำคัญและทฤษฎีของการทำฟรีไดฟ์วิ่ง ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความรู้ และทักษะ โดยครูสอนของเราจะสอนคุณเกี่ยวกับวิธีการสอนนักเรียนทำฟรีไดฟ์วิ่ง

หลักสูตร PADI ครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง จะสอนคุณเกี่ยวกับการทำธุรกิจฟรีไดฟ์วิ่ง ทั้งการตลาด การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษาและครูฝึกกีฬาให้นักฟรีไดฟ์วิ่งมือใหม่

PADI Freediving Instructor Course Koh Tao
PADI Freediving Instructor Course Koh Tao

การเป็นครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง

ในการเป็นครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง จะทำให้คุณรู้จักคนใหม่ๆที่มีความหลงใหลในสิ่งเดียวกัน คือการทำฟรีไดฟ์วิ่ง และนำไปถ่ายทอดส่งต่อความชอบกีฬาประเภทนี้ให้ผู้ที่สนใจเรียนฟรีไดฟ์วิ่งต่อไป

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งของเรา จะสาธิตวิธีการฝึกอบรมให้คุณได้ดูและเรียนรู้ก่อนเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเป็นหลัก และคุณจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนที่จำเป็น เพื่อสามารถนำไปสอนต่อได้อย่างปลอดภัยและได้ผลดีที่สุด

จองตอนนี้

ขั้นตอนการเรียนหลักสูตร PADI ครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง

คุณต้องได้รับการรับรอง PADI Master Freediver (หรือเทียบเท่า) มาก่อนแล้ว จึงสามารถเริ่มหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งได้ และมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

มีใบรับรองหลักสูตรผู้สอนการตอบสนองฉุกเฉินและปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR / ปฐมพยาบาล) หรือเรียกว่า Emergency First Response ที่ยังมีอายุการใช้งาน

หากคุณยังไม่มีใบรับรองหลักสูตร EFR เราสามารถทำการสอนหลักสูตรครูสอน EFR ให้เสร็จก่อนภายใน 2 วัน ก่อนที่จะลงทะเบียนหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง

Freediving Instructor Courses Koh Tao
Freediving Instructor Courses Koh Tao

จองตอนนี้

เงื่อนไขก่อนเรียนหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง

  • ผ่านการรับรองหลักสูตร Master Freediver
  • มีใบรับรองครูสอนหลักสูตร EFR ที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีอายุขั้นต่ำ 18 ปี
  • มีใบรับรองทางการแพทย์ภายใน 12 เดือน

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งของเรา สามารถนำมาปรับแต่ง พัฒนาและสานต่อให้เข้ากับหลักสูตร Master Freediver ของคุณ ในหลักสูตรนี้เราจะนำทักษะทั้งหมดมารวมกัน เพื่อทำเวิร์คช็อปเพิ่มเติม ในช่วง 10 วันที่เรียน

Learn to be a PADI Freediving Instructor
Learn to be a PADI Freediving Instructor

จองตอนนี้

การพัฒนาความรู้ครูผู้สอนฟรีไดฟ์วิ่ง

ในฐานะครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากที่คุณจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับร่างกาย สรีรวิทยาและจิตวิทยาในการทำฟรีไดฟ์วิ่ง

การเรียนรู้วิธีการสอนนักเรียนโดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเป็นหลักนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในฐานะครู ดังนั้นหากมีนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถสนับสนุนและคอยตักเตือนพวกเขาได้

การเป็นครูสอนที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้เวลา โดยครูสอนของเราจะคอยให้คำแนะนำและสอนเคล็ดลับที่ต้องใช้ เพื่อจัดการและรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการสอนได้

ในฐานะครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง คุณต้องชำนาญทักษะการกู้ภัย สามารถควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัย และสามารถคาดคะเนปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น ด้วยการวางแผนอย่างละเอียดได้

การฝึกทำเวิร์คช็อปในแหล่งน้ำตื้น (หรือสระน้ำ)

การเรียนรู้วิธีการบรรยายสรุปหรือวิธีการนำเสนอข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงที่สิ่งครูสอนคาดหวังจากนักเรียน และคุณจะได้เรียนรู้วิธีการบรรยายสรุปที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นควรทำอย่างไร

การทำเวิร์คช็อปในแหล่งน้ำตื้นของเรานั้น จะมุ่งเน้นไปที่การทำทักษะของคุณก่อน หลังจากนั้น คุณถึงจะแสดงให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้พวกเขาสามารถทำตามได้

ผู้ที่ลงเรียนครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง จะได้เรียนเทคนิคการกลั้นหายใจจนชำนาญ เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟรีไดฟ์และสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน เรียนการใช้ตีนกบและวิธีการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการและดูแลนักเรียนเมื่ออยู่ในน้ำ เพื่อรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุด เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการช่วยนักเรียนให้เอาชนะความกลัว ความเครียดและความกังวลของพวกเขาเพื่อให้ผ่านหลักสูตรนี้ไปได้

การฝึกทำเวิร์คช็อปในทะเล

การฝึกทำเวิร์คช็อปในทะเลของเรา จะเน้นไปที่การควบคุมแบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมนักเรียน ดูแลเรื่องความปลอดภัย รวมถึงข้อควรพิจารณาต่างๆในการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ทักษะที่จำเป็นในการเรียน ได้แก่ การเลือกจุดฟรีไดฟ์ที่เหมาะสมที่สุด การวางแผนก่อนทำฟรีไดฟ์ และการบรรยายสรุปก่อนลงสู่ทะเล

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการ การควบคุมดูแลนักเรียนของคุณในทะเล การระบุและการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

การสอนฟรีไดฟ์วิ่งในทะเลให้กับนักเรียนระดับเริ่มต้น เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้นการวางแผนจะต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ มีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการฝึก และการทำความเข้าใจในความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

Freediving Instructor - Open Water training
Freediving Instructor – Open Water training

การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่า

ในการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง คุณต้องผ่านการรับรองการเป็น Master freediver มาก่อน มีอายุขั้นต่ำ 18 ปี มีสุขภาพที่แข็งแรงและทักษะการว่ายน้ำที่ดี

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความรู้ต่อจากหลักสูตร Master freediver ซึ่งจะลงลึกในรายละเอียดและแนะนำทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอนผู้อื่นทำฟรีไดฟ์วิ่ง

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งของเรา เป็นหลักสูตรที่เอื้ออำนวยและครอบคลุมสำหรับผู้สมัครในหลายๆด้าน ทั้งช่วยเพิ่มความชำนาญในทักษะของตนเอง และช่วยสร้างความมั่นใจ ให้มีความสามารถในการสอนหลักสูตรต่างๆได้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร PADI ครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งของเรา โดยการส่งข้อความหาเรา เพื่อติดต่อสอบถามหรือวางแผนการเดินทางของคุณ

จองตอนนี้

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่าคืออะไร?

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง เป็นหลักสูตรหลังจากที่คุณผ่านการเรียนหลักสูตร Master Freediver มาก่อนแล้ว และเป็นหลักสูตรสำหรับคนที่สนใจพัฒนาทักษะการทำฟรีไดฟ์วิ่ง และเรียนเพื่อเป็นครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งให้แก่ผู้อื่น

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งนี้ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี รวมการทำเวิร์คช็อปในแหล่งน้ำตื้นและในทะเล และยังสามารถจบหลักสูตรได้ใน 10 วัน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่า?

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่า ราคา 32,500 บาท ซึ่งรวมคู่มือการเรียน อุปกรณ์และค่าธรรมเนียมการรับรองแล้ว

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง 10 วัน เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสายงานอาชีพใหม่ในการทำฟรีไดฟ์วิ่ง ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่ามีอะไรรวมอยู่ในหลักสูตรบ้าง?

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง รวมอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ เช่น คู่มือการสอนฟรีไดฟ์วิ่ง การทำเวิร์คช็อปในสระน้ำ (หรือแหล่งน้ำตื้น)  การทำเวิร์คช็อปในทะเล การเรียนภาคทฤษฎี การยืดกล้ามเนื้อ การฝึกร่างกายให้ผ่อนคลาย และการรับรองหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การเรียนเพื่อเป็นครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง ผ่านการสาธิตทักษะต่างๆให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อฝึกทักษะของคุณให้ชำนาญขึ้น และคอยแนะนำเทคนิคที่ต้องใช้ในการสอน รวมถึงเทคนิคการระบุปัญหา พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นขณะสอนนักเรียนทำฟรีไดฟ์วิ่ง

ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะจบหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่า?

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งของเรา ใช้เวลาเรียน 10 วัน ซึ่งรวมภาคทฤษฎีแบบกว้าง เกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อ การทำเวิร์คช็อปในแหล่งน้ำตื้น (หรือสระน้ำ) และ การทำเวิร์คช็อปในทะเล

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่ง เน้นการสอนและการโฟกัสนักเรียนเป็นหลัก ยังครอบคลุมการสอนวิธีการทำธุรกิจฟรีไดฟ์วิ่ง รวมถึงการตลาดและการฝึกสอนเทคนิคต่างๆ

อายุขั้นต่ำในการเรียนหลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่า ?

หลักสูตรครูสอนฟรีไดฟ์วิ่งบนเกาะเต่า ต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรงและทักษะการว่ายน้ำที่ดี

ในการลงทะเบียนเรียน คุณต้องผ่านการรับรองหลักสูตรระดับ Master Freediver มาก่อนและมีบัตรครูสอนหลักสูตร EFR ที่ยังมีอายุใช้งานได้อยู่