หลักสูตรผู้สอนเฉพาะทาง PADI MSDT ที่เกาะเต่า

Share
จองตอนนี้ราคา: 22,000

การฝึกงาน MSDT ของเราสอนวิธีการสอนหลักสูตรเฉพาะทาง

หากคุณอยากให้นายจ้างเห็นความโดดเด่นของคุณในฐานะผู้สอน PADI ที่มุ่งมั่นพร้อมจะสอนหลักสูตรดำน้ำต่างๆ และเข้าใจความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่องหรือเปล่า?

คุณอยากจะสอนวิธีการดำน้ำโดยใช้ Enriched Air ให้นักดำน้ำของคุณหรือวิธีการดำน้ำเพื่อเข้าไปดำในซากเรือจมรึเปล่า?

โปรแกรม MSDT ของเรา พร้อมที่จะทำให้คุณมีประสบการณ์ในการสอนและผ่านการรับรองที่นายจ้างหลายคนกำลังมองหา

เรียนรู้การสอนหลักสูตรเฉพาะทางบนเกาะเต่า

โปรแกรมของเรามีความยืดหยุ่น และมีประสบการณ์ด้านการสอนเพื่อนำไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า ทำให้คุณมีโอกาสที่จะเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านของการจัดการและการสอนหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทางในด้านต่างๆ

คุณจะได้เรียนรู้ความสำคัญของการบริหารเวลาที่ดี ความมีวินัยในตัวเอง ได้รับประสบการณ์การสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง เคล็ดลับการสอนที่เป็นประโยชน์และการสอนหลักสูตรดำน้ำของ PADI หลายๆ หลักสูตร

ก้าวไปอีกขั้นในฐานะ Dive Instructor กลายเป็น PADI Master Scuba Diver Trainer ช่วยให้ตัวคุณเองหางานทำได้ง่ายขึ้นบนเกาะเต่า

โปรแกรม Master Scuba Diver Trainer ที่เกาะเต่า

 • หลักสูตร MSDT Prep มีหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้สอนดำน้ำ 5 หลักสูตร
 • การฝึกงานด้านการสอนเป็นทีม รวมถึงการออกใบรับรอง PADI อย่างน้อย 25 ใบ
 • ดำน้ำได้ไม่จำกัดตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
 • ประสบการณ์การสอนในชีวิตจริงหลายๆ ครั้ง
 • ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น
 • ให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำทั้งหมด
 • ใช้งาน Dive Computer ฟรี
 • สมุดบันทึกการดำน้ำ
 • คำสัญญาของ Black Turtle Dive ต่อลูกค้า (และสิ่งแวดล้อม)

จองตอนนี้

การลงทะเบียนหลักสูตร PADI Master Scuba Diver คุณต้อง:

 • เป็นผู้สอน PADI Open Water Scuba ที่ได้รับการต่ออายุแล้ว
 • สุขภาพดีและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการเรียนดำน้ำภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

โปรแกรม PADI MSDT ของเราใช้เวลาอบรม 2 – 6 สัปดาห์

ข้อมูลผู้สอนหลักสูตร PADI MSDT ที่เกาะเต่า

โปรแกรม MSDT ของเราประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ หลักสูตร MSDT Prep และการฝึกงานการสอนเป็นทีม MSDT team teaching Internship

หลักสูตร MSDT Prep

หลักสูตรเตรียมความพร้อม MSDT กำหนดไว้ 4-6 วัน คุณจะต้องเลือกหลักสูตรครูผู้สอนเฉพาะทาง 5 อันดับแรกที่คุณอยากสอนให้นักเรียนของคุณ

หลักสูตรเฉพาะทาง PADI แต่ละหลักสูตรมีส่วนการพัฒนาความรู้และเชื่อมโยงกับการฝึกดำน้ำในทะเล

MSDT – การพัฒนาความรู้

มีการอภิปราย การนำเสนอและเวิร์คช็อปที่ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรนักดำน้ำเฉพาะทางของแต่ละหลักสูตร
 • ทบทวนหลักสูตรตามมาตรฐานและขั้นตอนตามคู่มือการดำน้ำเฉพาะทางของ PADI Specialty Course Instructor ในแต่ละหลักสูตร
 • แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความรู้ ความชำนาญของแต่ละหลักสูตรเฉพาะทาง
 • นำเสนอการพัฒนาความรู้จากหลักสูตรนักดำน้ำเฉพาะทางของแต่ละหลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายการฝึกนักดำน้ำ PADI Specialty diver และการเวิร์คช็อปด้านการตลาด

หลักสูตรเฉพาะทางผู้สอนแต่ละหลักสูตรจะมีการฝึกดำน้ำ 1-2 ครั้ง ระหว่างการดำน้ำแต่ละครั้งจะมีการมอบหมายงานและทักษะต่างๆที่คุณจำเป็นต้องทำ

MSDT – การฝึกอบรมในทะเล

 • รายชื่อผู้เรียนดำน้ำและข้อกำหนดด้านอุปกรณ์สำหรับผู้สอน
 • สามารถอธิบายข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรนักดำน้ำเฉพาะทาง
 • สามารถอธิบายวิธีการจัดการหลักสูตรที่ช่วยทำให้นักดำน้ำสามารถทำตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้
 • สามารถสาธิตทักษะที่ต้องใช้ในทะเล ที่ตรงกับข้อกำหนดของหลักสูตรนักดำน้ำเฉพาะทางตามแต่ละหลักสูตรให้ได้
 • จัดการสอนหลักสูตรนักดำน้ำเฉพาะทางในทะเล

คุณสามารถเลือกหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Instructor Specialty 5 หลักสูตร จากรายการต่อไปนี้ที่ Black Turtle Dive

 • หลักสูตรดำน้ำช่วยเหลือผู้พิการ Adaptive Techniques Instructor
 • หลักสูตรดำน้ำจากเรือ Boat Diver Specialty Instructor
 • หลักสูตรการดำน้ำลึก Deep Diver Specialty Instructor
 • หลักสูตรดำน้ำกำจัดขยะใต้น้ำ Dive Against Debris Specialty Instructor
 • หลักสูตรดำน้ำด้วยสกู๊ตเตอร์ใต้น้ำ DPV Diver Specialty Instructor
 • หลักสูตรดำน้ำด้วยไนตร็อกซ์ Enriched Air Nitrox Specialty Instructor
 • หลักสูตรการให้ออกซิเจนฉุกเฉิน Emergency Oxygen Provider Instructor
 • หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ Equipment Specialist Instructor
 • หลักสูตรระบุชนิดของปลา Fish ID Special Instructor
 • หลักสูตรดำน้ำกลางคืน Night Diver Specialty Instructor
 • หลักสูตรการค้นหาและการกู้คืน Search & Recovery Specialty Instructor
 • หลักสูตรการดำน้ำที่พึ่งพาตัวเองได้ Self-Reliant Specialty Instructor
 • หลักสูตรดำน้ำด้วยถังข้างลำตัว Sidemount Specialty Instructor
 • หลักสูตรนักธรรมชาติวิทยาใต้น้ำ Underwater Naturalist Specialty Instructor
 • หลักสูตรการนำทางใต้น้ำ Underwater Navigator Specialty Instructor
 • หลักสูตรดูซากเรือจม Wreck Specialty Instructor

จองตอนนี้

ฝึกงาน MSDT Internship ที่เกาะเต่า

การฝึกงาน MSDT ของเราเน้นการสอนเป็นทีมควบคู่ไปกับทีมผู้สอน PADI Master ที่มีประสบการณ์ของเรา

การฝึกงานครั้งนี้จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์การสอนที่แท้จริง ช่วยเพิ่มความมั่นใจและพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็น เมื่อต้องจัดตารางเรียนและสอนหลักสูตรดำน้ำ

การเรียนหลักสูตร MSDT ช่วยเพิ่มโปรไฟล์การทำงานของคุณเพราะผู้จัดการศูนย์ดำน้ำทั่วโลกต้องการจ้างผู้สอน PADI ที่มีประสบการณ์

การสอนหลักสูตรเฉพาะทางยอดฮิต

ในฐานะผู้สอนดำน้ำเฉพาะทางของ PADI คุณจะได้สอนหลักสูตรเฉพาะทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

บริเวณรีสอร์ทที่มีคนเยอะๆ ประสบการณ์และความสามารถในการจัดระเบียบและสอนนักดำน้ำแบบกลุ่มเป็นที่ต้องการมากโดยเฉพาะช่วงฤดูท่องเที่ยว

โปรแกรม MSDT ของเราจะสร้างและหล่อหลอมความสามารถ ความมั่นใจและรูปแบบการสอนของคุณอย่างช้าๆ เพื่อให้คุณสามารถสอนหลักสูตรดำน้ำลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

course Instructor ของคุณจะมอบหมายโมดูลเฉพาะให้คุณสอนหรือทบทวน ทักษะเฉพาะในการสาธิตและการฝึกอบรมเฉพาะทาง ในระหว่างนี้ course Instructor จะดำเนินการสอนบางส่วนของหลักสูตร

การแบ่งอย่างนี้ช่วยให้คุณได้ดู course Instructor เรียนรู้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สังเกตว่าผู้สอนที่มีประสบการณ์ตอบสนองและแก้ปัญหาอย่างไรและวิธีจัดการเรื่องเวลา

การสอนเป็นทีมกับผู้สอนดำน้ำที่มีประสบการณ์

คุณจะมีโอกาสได้จดจำเคล็ดลับการสอนที่มีคุณค่าเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์การสอนจริงและรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์

เมื่อการฝึกงานดำเนินไปคุณจะมั่นใจมากขึ้น เราจะมอบความรับผิดชอบให้คุณมากขึ้นเมื่อทักษะการจัดการเวลาของคุณพัฒนาขึ้น

เป้าหมายสุดท้ายของการฝึกงานคือ คุณสอนหลักสูตรการสอนเป็นทีมขั้นสุดท้ายอย่างครบถ้วน โดยมี course Instructor เป็นคนช่วยเหลือแนะนำ

หลักสูตรและโปรแกรมที่คุณจะมีโอกาสสอนเป็นทีมและได้รับการรับรองจาก PADI ได้แก่ :

จำนวนขั้นต่ำของการออกใบรับรอง PADI ที่คุณต้องทำเพื่อเป็น PADI MSDT คือการรับรอง 25 ครั้ง

เราเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการสอนของแต่ละบุคคลมากกว่าจำนวนการรับรองที่คุณออกให้นักเรียน

โมดูล MSDT ของ Black Turtle Dive

โซเชียลมีเดียและเวิร์กช็อปการตลาดออนไลน์

โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบหลีกเลี่ยงเมื่อไปดำน้ำ แต่เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ Dive Professional

ในระหว่างเวิร์กช็อปนี้ เราจะพูดถึงความสำคัญของโซเชียลมีเดียกับนักดำน้ำระดับโปร แพลตฟอร์มยอดนิยมที่เราใช้เพื่อส่งเสริมการดำน้ำลึกบนโซเชียลมีเดียและข้อมูลประชากรที่เราพยายามเข้าถึง

เราจะทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดี แบ่งปันเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์กับคุณและพูดคุยเกี่ยวกับข้อความที่เราใช้สื่อสารกับสาธารณะ

การลอยตัวเป็นกลางสำหรับเวิร์กช็อป Dive Instructors

การลอยตัวเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการดำน้ำลึกและ Black Turtle Dive ให้ความสำคัญมากๆ

เราเพิ่มเวิร์กช็อปการลอยตัวเป็นกลาง Buoyancy LAB Fluid Mechanics ในหลายหลักสูตรของเรารวมถึงหลักสูตร Open Water

เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามีทักษะการลอยตัวที่จำเป็นและมั่นใจในการใช้และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ทักษะการลอยตัวของผู้เชี่ยวชาญ

ปรัชญาของเราเกี่ยวกับการลอยตัวเป็นกลาง รวมถึงการสอนทักษะ staged ให้กับนักเรียนของเราในท่าลอยตัวเป็นกลางหรือท่าดำน้ำปกติ แทนที่จะเป็นท่านั่งคุกเข่าบนพื้นทราย

นักดำน้ำจะทำขั้นตอนนี้ได้ดีขึ้นและเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสก้นทะเลเพื่อเอื้อต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติของเรา

จองตอนนี้

หลักสูตร MSDT : 22,000 บาท

**ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าสมัคร PADI Instructor Specialty 111 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ต่อ 5 หลักสูตรเฉพาะทาง)

ค่าสมัครออนไลน์ PADI Master Scuba Diver Trainer: 151/140 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ผู้สมัคร PADI MSDT ที่ Black Turtle Dive

ที่ Black Turtle Dive เราให้คำสัญญากับลูกค้าอย่างจริงจังและเราต้องการให้แน่ใจว่าเรามุ่งมั่นให้บริการฝึกอบรมนักดำน้ำด้วยคุณภาพสูงสุด

ด้วยการปลูกฝังคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า และผู้สมัครดำน้ำระดับโปรของเราทุกคน เราเชื่อว่าจะทำให้พวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการดำน้ำมากที่สุด

ทีมพัฒนา Dive Instructor ของเรามีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรมการดำน้ำ

ผู้นำในอุตสาหกรรม

เราได้ดำเนินการฝึกอบรม IDC มากว่า 100 ครั้ง ออกใบรับรองให้ผู้สอน PADI Instructors กว่า 1,000 คน รวมถึงผู้สอน MSDT และ Staff ในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาทั่วเอเชีย

เรามีประสบการณ์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมรวมกันมากกว่า 30 ปีและมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมฝึกงานครูสอนดำน้ำ ฝึกงานดำน้ำ ที่ประสบความสำเร็จของเราเอง

PADI MSDT teaching Internship บนเกาะเต่า

เรารู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างในการผลิต Dive Instructor และ MSDT ที่ประสบความสำเร็จและรู้ว่านายจ้างมองหาอะไรในมืออาชีพด้านการดำน้ำยุคใหม่

โปรแกรม PADI MSDT คือความตั้งใจของเราที่จะฝึกให้คุณเป็น PADI Master Scuba Diver Trainer ที่มีทักษะหลากหลาย

เราจะสร้างทักษะ ความรู้ ความมั่นใจและความสามารถของคุณในการทำงานเป็นผู้นำการดำน้ำและนักการศึกษาด้านการดำน้ำ

ประสบการณ์การสอนและการพัฒนาทักษะ

คุณจะก้าวหน้าตามจังหวะของคุณเองและได้รับความสนใจเพิ่มเติมในด้านที่คุณขาดระหว่างที่คุณพัฒนาทักษะจำเป็นในการเป็น PADI MSDT ที่มีความสามารถและมั่นใจ

โปรแกรม MSDT Internship ของเรามีเวิร์กช็อปและการฝึกอบรมเพิ่มเติมหลายหลักสูตรที่มากกว่า PADI กำหนด

คลินิกการลอยตัวของเราจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทักษะของคุณมีมาตรฐานสูงสุด เราจะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลอยตัวที่นักเรียนดำน้ำมองหา

เวิร์คช็อปการลอยตัวเป็นกลาง

เรามีโซเชียลมีเดียและเวิร์กช็อปการตลาดออนไลน์ของเราเองเพื่อมอบเครื่องมือที่จำเป็นในการทำการตลาดให้กับคุณหรือธุรกิจของคุณ

เราช่วยให้ CV ของคุณได้เปรียบและตรงกับที่ผู้จัดการ Dive Center ทุกคนมองหาเมื่อเลือกสมาชิกใหม่ในทีม

เวิร์กช็อปนิเวศวิทยาแนวปะการังและการอนุรักษ์ทางทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของเราช่วยให้คุณมีความรู้ในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของแนวปะการังและภัยคุกคามที่พวกมันกำลังเผชิญอยู่ทุกวัน

คุณสามารถให้ความรู้แก่นักดำน้ำของคุณได้ดีขึ้นและส่งเสริมให้พวกเขากลายเป็นผู้พิทักษ์ทางทะเลเหมือนกับคุณ

ทั้งคุณและนักดำน้ำของคุณเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต จะเป็นผู้สนับสนุนให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทั่วโลก

โปรแกรม MSDT ราคา 22,000 บาท **

**ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ใบสมัคร PADI Instructor Specialty ราคา 111 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ต่อหลักสูตรเฉพาะทาง x 5)

สมัคร PADI Master Scuba Diver Trainer ออนไลน์ ราคา 151 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย / 140 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

จองตอนนี้

คำถามที่พบบ่อย

What is a PADI Master Scuba Diver Trainer (MSDT) on PADI Master Scuba Diver Trainer (MSDT) บนเกาะเต่าคืออะไร?
Koh Tao?

Master Scuba Diver Trainer เป็นผู้สอน PADI ที่รับรองนักเรียนอย่างน้อย 25 คนและสามารถสอนหลักสูตรพิเศษของ PADI ได้ 5 หลักสูตร

PADI MSDT เป็นการจัดอันดับผู้สอนดำน้ำที่แสดงว่ามีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรต่างๆ

หลังจากผ่าน PADI Instructor Examination คุณจะได้รับการจัดอันดับจาก PADI Open Water Scuba Instructor

MSDT คืออีก 2 ขั้นจากตรงนั้น การจัดอันดับนี้จะทำให้คุณหางานทำได้มากขึ้นในอุตสาหกรรมดำน้ำเนื่องจากคุณสามารถสอนหลักสูตรพิเศษต่างๆ ของ PADI เพิ่มเติมได้

ฉันจะเป็น PADI Master Scuba Diver Trainer บนเกาะเต่าได้อย่างไร?

การมีคุณสมบัติเป็น MSDT คุณต้องเป็น PADI OWSI ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น 5 PADI Specialty Instructor และได้รับรองนักดำน้ำ PADI อย่างน้อย 25 คน

เราขอเสนอโปรแกรม MSDT Prep and Internship สำหรับผู้สนใจจะเป็น MSDT

ระหว่างโปรแกรมการเตรียมความพร้อม คุณจะได้รับการจัดอันดับผู้สอนหลักสูตรเฉพาะทาง 5 หลักสูตรจากการทำงานร่วมกับหนึ่งในผู้อำนวยการหลักสูตร PADI ของเรา

ในการฝึกงาน MSDT คุณจะร่วมสอนกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ของเราและรับรองนักดำน้ำ 25 คนแรกในชีวิตจริง

การเป็น PADI Master Scuba Diver Trainer ต้องใช้เวลานานแค่ไหน?

โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ในการเรียนโปรแกรม MSDT กับเรา

ส่วนแรกคือ MSDT Prep ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-6 วัน ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการหลักสูตรของ PADI เราจะแจกแจงโครงร่าง Instructor Specialty และทบทวนมาตรฐานเพื่อสอนหลักสูตรพิเศษต่างๆ

คุณจะฝึกครอบคลุมการพัฒนาความรู้ การเรียนในน้ำและเทคนิคการส่งเสริมการขาย

ส่วนที่สองคือการฝึกงานการสอนเป็นทีม คุณจะได้สอนควบคู่ไปกับทีมผู้สอน PADI ที่มีประสบการณ์ของเรา ทำงานร่วมกับนักดำน้ำในชีวิตจริงและรับรองนักดำน้ำ 25 คนแรกของคุณ

โปรแกรม PADI MSDT บนเกาะเต่ามีอะไรบ้าง?

โปรแกรม MSDT ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ MSDT Prep และ MSDT team teaching internship.

ระหว่างการเตรียมความพร้อม MSDT เราได้แจกแจงโครงร่าง Instructor Specialty และทบทวนมาตรฐานเพื่อที่จะสอนหลักสูตรร่วมกับหนึ่งในผู้อำนวยการหลักสูตร PADI ที่ได้รับการจัดอันดับระดับแพลตินัมของเรา

คุณจะฝึกอบรมครอบคลุมการพัฒนาความรู้ ภาคปฏิบัติในน้ำและเทคนิคการส่งเสริมการขาย

สำหรับการฝึกงาน MSDT คุณจะสอนควบคู่ไปกับทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์ของเราทำงานร่วมกับนักดำน้ำในชีวิตจริงและรับรองนักดำน้ำ 25 คนแรกของคุณ

การหางาน PADI MSDT บนเกาะเต่าง่ายรึเปล่า?

ในฐานะ MSDT ที่ผ่านการรับรอง คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมีประสบการณ์การสอนในชีวิตจริงและได้รับรองนักดำน้ำอย่างน้อย 25 คน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสอนหลักสูตร PADI Specialty ต่างๆ ได้อย่างน้อย 5 หลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่คุ้มค่ามากกับศูนย์ดำน้ำทุกแห่งและจะเพิ่มโอกาสในการจ้างงานของคุณ

นักดำน้ำจำนวนมากจะศึกษาต่อโดยเรียนหลักสูตรพิเศษอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรในระหว่างหรือนอกเหนือจากหลักสูตรระดับเริ่มต้นเช่น หลักสูตร Open Water และ Advanced Open Water diver

ฉันสามารถเลือกหลักสูตรพิเศษที่ต้องการเรียนใน PADI MSDT Prep ได้หรือไม่?

คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการการจัดอันดับ Specialty Instructor หลักสูตรไหน ผู้อำนวยการหลักสูตร PADI ของคุณสามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยเลือกหลักสูตรพิเศษที่เหมาะกับคุณ

ในการได้รับการจัดอันดับผู้สอนในหลักสูตรพิเศษ มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่คุณต้องมีใบรับรองระดับนักเรียน เช่น Enriched Air Diver

หากคุณไม่มีใบรับรองระดับนักเรียน เราสามารถสอนหลักสูตรนั้นร่วมกับการฝึกอบรมผู้สอนให้คุณได้

อย่าลืมเลือกการจัดอันดับผู้สอนเฉพาะทางที่ศูนย์ดำน้ำต้องการมากที่สุดหรือในสาขาการดำน้ำที่คุณชอบที่สุด

ค่าใช้จ่ายของโปรแกรม PADI MSDT บนเกาะเต่าราคาเท่าไหร่?

ราคาสำหรับโปรแกรม MSDT Internship คือ 22,000 บาท รวมถึง MSDT Prep และการฝึกงานการสอนเป็นทีม นอกจากนั้นยังมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตรงกับ PADI

ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายการสมัคร PADI Specialty Instructor คือ 111 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อหนึ่งหลักสูตรเฉพาะทาง

เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร PADI MSDT จำนวน 151 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ออนไลน์) / 140 (ปกติ)

นี่คือค่าธรรมเนียม PADI ของปี 2563 ทั้งหมด

ฉันจะทำการสอนแบบทีมได้เมื่อฉันได้รับการจัดอันดับ PADI Specialty Instructor ที่ 5 เท่านั้นรึเปล่า?

มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมการฝึกงานการสอนเป็นทีมโดยไม่ต้องฝึกอบรมผู้สอนหลักสูตรเฉพาะทาง

อาจเป็นเพราะคุณได้รับการจัดอันดับ specialty instructor ระดับ 5 หรือคุณแค่ต้องการเน้นการได้รับประสบการณ์การสอนในชีวิตจริง

ไม่ว่าในกรณีไหน เราจะดูประสบการณ์เดิมของคุณและดูว่าหลักสูตรอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณในการสอนเป็นทีม

มีประโยชน์มากสำหรับผู้สอนที่ไม่ได้สอนมาระยะหนึ่งและต้องการฟื้นฟูความรู้และทักษะการสอน

ฉันจะทำงานร่วมกับผู้เรียนในการฝึกงาน PADI MSDT บนเกาะเต่าได้รึเปล่า?

คุณจะได้เข้าร่วมทีมสอนในหลักสูตรจริงกับผู้เรียน สิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการรับรู้และระบุปัญหาในการเรียนรู้ในชีวิตจริงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในหลักสูตรดำน้ำ

เราเปิดสอนหลักสูตร PADI เต็มรูปแบบและเราสนับสนุนให้ผู้สมัครได้รับประสบการณ์ในหลักสูตรประเภทต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

ฉันจะทำงานอะไรได้หลังจบโครงการ PADI MSDT บนเกาะเต่า?

เมื่อคุณเป็น PADI MSDT ขั้นตอนต่อไปของ PADI คือการเป็น PADI IDC Staff Instructor

การเป็น PADI IDC Staff Instructor คุณสามารถมีส่วนร่วมกับการพัฒนาผู้สอนโดยการช่วยเหลือ PADI IDC

คุณจะได้เรียนรู้วิธีประเมินและวิจารณ์ผู้สมัคร instructor ระหว่างการฝึกอบรม

คุณสามารถนำเสนอ IDC curriculum และรับรอง Assistant Instructors ได้ด้วย