โครงการอนุรักษ์ที่ดินเกาะเต่า

Share

โครงการอนุรักษ์ชุมชนเกาะเต่า

ความสำเร็จของเกาะเต่าถือเป็นนครเมกกะแห่งการดำน้ำลึก

ประเด็นหลักอีกอย่างหนึ่งของเกาะเต่าคือ เกาะเต่าได้รับความนิยมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจึงสร้างแรงกดดันต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเกาะเต่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมายังสร้างความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้ไขเพื่อรักษาเสน่ห์และความงามตามธรรมชาติ

Koh Tao Land Based Conservation Efforts
Koh Tao Land Based Conservation Efforts

โครงการอนุรักษ์ขยะที่เกาะเต่า

การทิ้งขยะจำนวนมหาศาลบนเกาะอาจเป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้นจึงมีการพยายามอนุรักษ์โดยมีการส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลให้มากขึ้น

ด้วยการเริ่มอนุรักษ์ที่ดิน โครงการอนุรักษ์ที่ดิน มีภาคธุรกิจจำนวนมากกำลัง เพื่อต้องการลดการใช้ปริมาณพลาสติกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การเปลี่ยนไปขายน้ำขวดแก้วแบบใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขวดพลาสติกที่เกาะ

การอนุรักษ์เกาะเต่าด้วยภาชนะที่ใช้ซ้ำได้

ภาคธุรกิจบนเกาะเต่าให้บริการเติมน้ำดื่มฟรีและส่งเสริมเครื่องทำน้ำเย็นแบบรีฟิลกับนักท่องเที่ยว

มีธุรกิจเพียงไม่กี่แห่งที่แจกถุงพลาสติกแทนที่จะโปรโมตการใช้ถุงซ้ำได้ของตัวเองให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยว

ร้านอาหารในท้องถิ่นสนับสนุนให้ชาวบ้านนำภาชนะใส่อาหารมาเองและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพให้ลูกค้า

ร้านอาหารบนเกาะเต่าหลายแห่งไม่ใช้หลอดอีกต่อไปและหากลูกค้าขอก็จะได้หลอดย่อยสลายได้

Land Conservation Koh Tao _ being Part of the Solution
Land Conservation Koh Tao _ being Part of the Solution

การอนุรักษ์ที่เกาะเต่า – เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา

การชวนนักท่องเที่ยวมาช่วยอนุรักษ์มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จ

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเมื่อมาเกาะเต่าโดยไม่ผลิตขยะและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม

ธุรกิจหลายแห่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้เช่น กระป๋องอลูมิเนียม ขวดพลาสติกขวดแก้ว กระดาษแข็งแล้วส่งไปแผ่นดินใหญ่เพื่อแปรรูป

ไปรษณีย์เกาะเต่ามีจุดรวบรวมสิ่งของเพื่อจัดส่งจากเกาะไปกำจัดอย่างเหมาะสม

การอนุรักษ์ที่เกาะเต่า – การรีไซเคิลนอกชายฝั่ง

มีจุดรับส่งขยะพิษหลายแห่งที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดไว้บริการเช่น แบตเตอรี่

ระหว่างฤดูมรสุมและพายุเข้า เกาะเต่ามีขยะทะเลพัดเข้าฝั่งที่ชายหาดจำนวนมากและต้องใช้แรงคนเก็บ

ขยะลงสู่มหาสมุทรผ่านทางน้ำในแผ่นดินไทยหรือจากประเทศเพื่อนบ้าน กระแสน้ำในมหาสมุทรพัดพาออกไปก่อนจะถูกชะล้าง

กลุ่มอาสาสมัครจากชุมชนเกาะเต่า เพื่อจัดระเบียบชายหาด อ่าวและพื้นดินเป็นประจำหลังสภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุหรือมรสุม จึงเป็นช่วงที่เร่งด่วนและจำเป็นในการรักษาความสะอาดชายหาด

Land Conservation - Beach Clean Koh Tao
Land Conservation – Beach Clean Koh Tao

การอนุรักษ์ที่เกาะเต่า – ทำความสะอาดชายหาด

การทำความสะอาดชายหาดอาจจัดขึ้นหลายครั้งต่อสัปดาห์โดยกลุ่มชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด

มีการจัดการน้ำเสียที่ต้องติดตามและกฎระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่า

ร้านอาหารบนเกาะเต่ามีระบบการจัดการน้ำทิ้งเพื่อป้องกันปัญหามลพิษและรีสอร์ท หลายแห่งใช้น้ำทิ้งรดสวน

การอนุรักษ์ที่เกาะเต่า – การเข้าร่วมชุมชนของเรา

รีสอร์ตและร้านอาหารจำนวนมากใช้ผงซักฟอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรีไซเคิลน้ำและนำไปรดน้ำปลูกผัก

เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆ ที่ห่างไกล จึงเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำจืดเป็นครั้งคราว ธุรกิจต่างๆ จึงดำเนินนโยบายเพื่อลดการสูญเสียน้ำจืด

โรงแรมในเกาะเต่าสนับสนุนให้แขกใช้น้ำอย่างประหยัด รวมทั้งมีตัวเลือกการนำผ้าปูเตียงมาใช้ใหม่

หากคุณกำลังวางแผนไปเกาะเต่าหรืออยู่ระยะยาว คุณสามารถเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ที่ดินทั่วเกาะที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียของชุมชน

คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดในการช่วยกันสร้างความแตกต่าง

ติดต่อเร