ปลาผีเสื้อที่เกาะเต่า

Share

เรียนรู้เกี่ยวกับปลาผีเสื้อบนเกาะเต่า

ปลาผีเสื้อเป็นปลาที่สามารถพบได้บ่อยที่สุด ทั้งตอนดำน้ำลึกและดำน้ำตื้นรอบเกาะเต่า

พบปลาชนิดนี้ได้ทั้งบริเวณน้ำตื้น ส่วนจุดดำน้ำลึกคุณจะเห็นปลาผีเสื้อแปดแถบ ปลาผีเสื้อนกกระจิบ ปลาผีเสื้อชุมพรและปลาโนรีครีบยาว

Butterfly Fish of Koh Tao
Butterfly Fish of Koh Tao

สถานที่เจอปลาผีเสื้อบนเกาะเต่า

คุณสามารถพบปลาผีเสื้อหลายสายพันธุ์ในจุดดำน้ำลึกหรือดำน้ำตื้นเกือบทุกแห่งบนเกาะเต่า

พบปลาผีเสื้อจำนวนมากที่แหล่งดำน้ำตื้น ที่กองหินทวิน อ่าวม่วง สวนญี่ปุ่นและกองหินขาว มักมีสัตว์ทะเลมากมายและหาพวกมันได้ง่าย

วิธีระบุปลาผีเสื้อ

ปลาผีเสื้อเกือบทั้งหมดมีรูปร่างเหมือนกัน มีลำตัวกลมและมีลักษณะปากที่ยื่นยาว แต่สีของพวกมันจะมีความแตกต่างกันมาก

Tropical Eight banded Butterflyfish Fish on Coral Reef
Tropical Eight banded Butterflyfish Fish on Coral Reef

ปลาผีเสื้อแปดแถบที่เกาะเต่า

ปลาผีเสื้อแปดแถบมีขนาดเล็กกว่าปลาผีเสื้อชนิดอื่น

ปลาผีเสื้อแปดแถบสูงเพียง 12 ซม. และมีสีลำตัวเหลืองซีด มีแถบสีดำแปดแถบพาดเป็นแนวตั้งตามร่างกาย โดยแถบแรกมักจะเริ่มพาดผ่านที่ตา

Lined Butterfly Fish Koh Tao
Lined Butterfly Fish Koh Tao

ปลาผีเสื้อลายเส้นที่เกาะเต่า

ปลาผีเสื้อลายเส้นเป็นหนึ่งในวงศ์ปลาผีเสื้อที่ใหญ่ที่สุดและมีความยาวถึง 30 ซม.

ลำตัวของพวกมันเป็นสีขาวเงิน มีเส้นหลังบางๆ ห้อยลงมาจากด้านบนลำตัวในแนวตั้ง

ใบหน้าของพวกมันมีแถบสีดำหนาพาดผ่านและครีบที่ด้านหลังลำตัวเป็นสีเหลืองและมีแถบสีดำอีกหนึ่งวง

ปลาผีเสื้อเหล่านี้กินปลาขนาดเล็ก กุ้งและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหาร

Weibels Butterfly Fish Koh Tao
Weibels Butterfly Fish Koh Tao

ปลาผีเสื้อชุมพรที่เกาะเต่า

ปลาผีเสื้อชุมพรเป็นหนึ่งในปลาผีเสื้อที่พบมากที่สุดรอบเกาะเต่า

มีความยาวถึง 16 ซม. เป็นหนึ่งในปลาผีเสื้อที่ชอบสังคม มักพบเห็นอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่

พวกมันมีลำตัวสีเหลืองสด ตามใบหน้าและครีบหางมีแถบสีดำและสีขาวพาดตามลงมา

Copperband Butterflyfish Koh Tao
Copperband Butterflyfish Koh Tao

ปลาผีเสื้อนกกระจิบที่เกาะเต่า

ปลาผีเสื้อนกกระจิบเป็นหนึ่งในปลาผีเสื้อที่หายากในตระกูลปลาวงศ์นี้

เห็นได้บ่อยในแหล่งดำน้ำตื้น เช่น จังก์ยาด รีฟ ซึ่งถือเป็นแหล่งอนุบาลที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกปลาวัยอ่อน

ลำตัวมีสีขาวคาดด้วยแถบสีส้มจำนวน 4 แถบ โดยสองแถบแรกมีขอบสีดำตัดบางๆ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ปลายครีบบนและครีบล่างเจือด้วยปื้นสีส้ม โคนหางมีจุดสีดำเล็กๆ และมีจุดสีดำขนาดใหญ่บริเวณโคนครีบบนหนึ่งจุด ลักษณะของปากจะยื่นยาวออกไปข้างหน้า ซึ่งช่วยให้พวกมันแทะกินฟองน้ำและสาหร่ายระหว่างร่องปะการังได้ดี

ปลาโนรีครีบยาวที่เกาะเต่า

ปลาโนรีครีบยาวมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปลาโนรีเทวรูปเนื่องจากพวกมันมีลักษณะคล้ายกัน

แม้ว่าปลาโนรีครีบยาวจะไม่มีรูปร่างเหมือนปลาผีเสื้อทั่วไปแต่พวกมันก็อยู่ในวงศ์ปลาผีเสื้อ

ปลาโนรีครีบยาวมีลำตัวเป็นลายสีขาวดำ ครีบและหางมีสีเหลืองและมีครีบหลังยาวออกมาเป็นเส้นสีขาว

พวกมันโตเต็มที่ถึง 30 ซม. และมักพบในบริเวณร่องหิน

Longfin Bannerfish Koh Tao
Longfin Bannerfish Koh Tao

ลักษณะและพฤติกรรมของปลาผีเสื้อ

เชื่อกันว่าปลาผีเสื้อเป็นปลาที่เข้าสังคมได้ดีและมักพบได้ทั่วไปรอบเกาะเต่า พวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงอย่างฉลาด โดยอาศัยการประสานจังหวะการพายของครีบอกไปด้วยกัน

ปลาผีเสื้อเป็นปลาสายพันธุ์ที่ซื่อสัตย์มาก เมื่อพบคู่ผสมพันธุ์แล้ว พวกมันจะอยู่กับคู่เดิมไปตลอดชีวิต ใช้ชีวิตหากินและเดินทางไปตามแนวปะการังด้วยกัน

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาผีเสื้อ

โดยปกติแล้วปลาผีเสื้อเคลื่อนไหวช้าๆ แต่ก็ว่องไวเหมือนกันหากมีความจำเป็น และพวกมันสามารถว่ายน้ำถอยหลังได้ด้วย

เชื่อกันว่าการผสมพันธ์ุข้ามสายพันธุ์ต่างๆเป็นเรื่องที่หายาก แต่ปลาผีเสื้อน่าจะเป็นปลาไม่กี่ชนิดที่ผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ต่างๆในวงศ์ของมันเอง

ปลาชอบสังคม

ปลาผีเสื้อส่วนใหญ่มีจุดดำบนลำตัวเพื่อให้ดูเหมือนตาปลอมหรือมีแถบสีดำพาดผ่านใบหน้าเพื่อปกปิดดวงตาที่แท้จริง ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันตัวไม่ให้นักล่าที่อยู่ใกล้เข้ามาแทงหรือทำร้ายพวกมัน

หากคุณเห็นปลาผีเสื้อจำนวนมากตอนดำน้ำ แสดงว่าแนวปะการังบริเวณนั้นมีสุขภาพดีมาก

อาหารของมันต้องเป็นปะการังที่มีสุขภาพดี ดังนั้นหากพวกมันอยู่กันเป็นฝูงก็เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของสุขภาพแนวปะการังบริเวณนั้นได้