หลักสูตรเฉพาะทางผู้สอน PADI Emergency O2

Share
จองตอนนี้ราคา: 3,000

เรียนรู้การสอนหลักสูตรผู้ให้ O2 ฉุกเฉินที่เกาะเต่า

การรักษาปฐมพยาบาลควบคู่ไปกับการให้ออกซิเจนกรณีฉุกเฉินมักเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาอาการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยหลายอย่างที่รบกวนการที่ออกซิเจนเข้าไปในเลือดหรือเนื้อเยื่อ

สำหรับนักดำน้ำ ออกซิเจนเป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและควรให้กับนักดำน้ำที่เจ็บป่วยจากการจมน้ำหรือโรคเหตุลดความกดอากาศ

การให้ออกซิเจนฉุกเฉินเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการรักษานักดำน้ำที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเป็นการให้ออกซิเจนแก่เนื้อเยื่อที่ขาดออกซิเจนและช่วยในการลดฟองอากาศ

สอนหลักสูตรให้ O2 กับผู้เรียนดำน้ำ

หลักสูตรเฉพาะทางผู้สอน PADI Emergency Oxygen Provider สอนวิธีการสอนหลักสูตรเฉพาะทางผู้ให้ออกซิเจนฉุกเฉินให้กับผู้เรียนดำน้ำ

เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือการฝึกนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองและทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้เช่น กัปตันเรือ มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตในการใช้ออกซิเจนฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

หลักสูตรออกซิเจนฉุกเฉินระดับเริ่มต้นเป็นเรื่องดีสำหรับผู้เรียนหลักสูตร Rescue และ Divemaster และฝึกนักดำน้ำมือใหม่ในการรับรู้อาการเจ็บป่วยจากการดำน้ำที่สามารถรักษาด้วยออกซิเจนฉุกเฉิน

จองตอนนี้

หลักสูตรเฉพาะทางผู้สอน Emergency Oxygen Provider ที่เกาะเต่า

 • อุปกรณ์พิเศษทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร
 • คำสัญญาของ Black Turtle Dive ต่อลูกค้า(และสิ่งแวดล้อม)

ในการลงทะเบียนหลักสูตรเฉพาะทาง PADI Emergency O2 Provider Instructor คุณต้อง:

หลักสูตรเฉพาะทางผู้สอน Emergency O2 Provider ใช้เวลา 1 วัน

หลักสูตรประกอบด้วยสองส่วน:

 • การพัฒนาความรู้
 • ช่วงการใช้งานจริง

จองตอนนี้

ที่ Black Turtle Dive เราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าอย่างจริงจัง

ผู้สอนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความสนใจระหว่างฝึกเต็มที่ระหว่างเรียนดำน้ำในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

ระหว่างการฝึกเราจะค่อยๆ สร้างความมั่นใจและความสามารถเมื่อคุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้คุณ

ตารางหลักสูตรผู้สอน Emergency Oxygen Provider ที่เกาะเต่า

ตารางเรียนหลักสูตรเฉพาะทางผู้สอน Emergency Oxygen Provider ที่ Black Turtle Dive มีความยืดหยุ่นและเราสามารถจัดตารางเรียนให้เหมาะกับเวลาและความต้องการของคุณเองได้

หลักสูตรนี้มักกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับผู้สอน เช่นโปรแกรม MSDT ของเรา

หากต้องการพูดคุยหรือมีคำถามส่งมาทางอีเมลหรือ Messenger ในหน้านี้ได้เลย

หลักสูตรเฉพาะทางผู้สอน PADI Emergency O2 Provider ราคา 3,000 บาท

ตารางเรียน

วันที่ 1:

09.00 – 11.30 น.: ปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้

12.30 – 14:00 น.: ฝึกการเป็นผู้ให้ออกซิเจนฉุกเฉิน

ตอนนี้คุณได้รับการรับรองเป็น PADI Emergency Oxygen Provider Specialty Instructor แล้ว

จองตอนนี้

ข้อมูลหลักสูตรเฉพาะทางผู้สอน Emergency Oxygen Provider

การพัฒนาความรู้ Emergency O2 Provider

หลักสูตรเฉพาะทางผู้สอน Emergency Oxygen Provider ประกอบด้วยส่วนการพัฒนาความรู้และการประเมินภาคปฏิบัติพร้อมการนำเสนอทักษะ

ในส่วนการพัฒนาความรู้ คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำเสนอการพัฒนาความรู้จากคู่มือหลักสูตรเฉพาะทาง Emergency Oxygen Provider โดยการสอนคำถามที่ตกหล่นจากการทบทวนความรู้
 • ทบทวนและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร PADI Emergency Oxygen Provider
 • ทบทวนและอธิบายมาตรฐานหลักสูตรและขั้นตอนเฉพาะของผู้ให้ออกซิเจนฉุกเฉินจากคู่มือ PADI Specialty Course Instructor และแสดงรายการข้อกำหนดอุปกรณ์ของนักเรียนและผู้สอนทั้งหมด
 • แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความรู้ทั้งหมด
 • อธิบายวิธีควบคุมทุกส่วนของหลักสูตรในลักษณะที่ช่วยให้นักดำน้ำสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้
 • เข้าร่วมเวิร์คชอปด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการโปรโมตหลักสูตรเฉพาะทาง AWARE Fish Identification ให้กับผู้เรียนและสังคมดำน้ำ
 • เข้าร่วมเวิร์คชอปด้านราคา

การพัฒนาทักษะผู้ให้ O2 ฉุกเฉิน

มีสี่ทักษะบังคับที่คุณต้องอบรมให้สำเร็จและอีกหนึ่งทักษะเสริม:

 • แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของข้อกำหนดด้านทักษะทางน้ำทั้งหมดสำหรับหลักสูตรเฉพาะทางการให้ออกซิเจนฉุกเฉิน Emergency Oxygen Provider ต่อคุณภาพการสาธิตบทบาทที่ดีของผู้สอน
 • นำเสนอหนึ่งในทักษะทั้งสี่ในรูปแบบการสอนและการนำเสนอ

เมื่อเสร็จข้อกำหนดทั้งหมด คุณจะได้รับการรับรอง PADI Emergency Oxygen Provider Instructor Specialty

ค่าธรรมเนียม PADI ปี 2564

ผู้สอนเฉพาะทาง PADI Emergency Oxygen Provider มีค่าสมัคร 111 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

จองตอนนี้

สื่อการเรียนของ PADI:

โปรดนำคู่มือ PADI Specialty Course Instructor มาด้วย

คุณจะต้องมีสำเนาคู่มือผู้สอน PADI ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดฟรีสำหรับสมาชิก PADI ที่ต่ออายุแล้วจาก www.padi.com/mypadi